Benková a Pixiades osobitne predstavení v Kysáči

Tretia tohtoročná zastávka karavány Zima s knihou Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca bola v Kysáči. Literárny večierok zorganizoval Spolok kysáčskych žien a tradične prebiehal medzi knižkami – v knižnici Michala Babinku. Na úvod sa prihovorila Ľudmila Berediová Stupavská, predsedníčka spolku, ktorá privítala hostí: spisovateľku Vieru Benkovú, prekladateľku Katarínu Pucovskú a riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka. Podčiarkla, že Kysáč oslavuje 245. výročie príchodu Slovákov do tejto našej slovenskej dolnozemskej osady, čo by sa podľa jej názoru malo pripomínať pri každej tohtoročnej kysáčskej akcii.

 

Benková a Pixiades osobitne predstavení v Kysáči

 

O vlaňajšej vydavateľskej činnosti SVC hovoril Vladimír Valentík, ktorý vyzdvihol, že toto naše vydavateľstvo vlani vydalo až 19 kníh, aj keď štyri z prezentovaných titulov majú vročenie 2016. Posťažoval sa, že z 18 kníh, s ktorými sa SVC uchádzalo o prostriedky nielen na Slovensku, ale aj v našej krajine, finančne bola podporená iba jedna publikácia: ľudová slovesnosť pre deti Enike benike krikel béé zostavovateľky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej. Všetky ostatné knihy vyšli buď v koprodukcii s inými vydavateľstvami, alebo sa ich autori angažovali v získaní sponzorov, alebo sami vyfinancovali knižku.

 

Benková a Pixiades osobitne predstavení v Kysáči

 

Benková a Pixiades osobitne predstavení v Kysáči

 

Na večierku v Kysáči osobitne predstavili tvorbu Viery Benkovej (1939), ktorá sa medzi našimi literátmi môže pochváliť nielen úctyhodným životným vekom, ale aj najproduktívnejšou vlastnou originálnou literárnou tvorbou v poslednom období. Za dva roky vydala dva romány a paralelne sa angažovala aj ako zostavovateľka ďalších knižných vydaní. Keďže na vlaňajšom večierku Zimy s knihou v Kysáči už hovorila o svojom memoárovom románe Päť ročných období, tentoraz sa upriamila na jej rodinnú čičmiansku ságu Tri ženy, dvaja muži a ja...

 

Benková a Pixiades osobitne predstavení v Kysáči

 

Benková a Pixiades osobitne predstavení v Kysáči

 

Daniel Pixiades, kysáčsky rodák a jediný náš exilový spisovateľ, ktorému život na chrbát tiež naložil úctyhodný zväzok rokov (1931), vlani vydal až deväť kníh. Ide síce o jeho dávnejšiu tvorbu, ktorú v srbochorvátčine vydával časopisecky, alebo v zbierkach po srbsky. Teraz tú poéziu zhrnul a zverejnil buď v nových básnických zbierkach, alebo v preklade do slovenčiny. O jeho tvorbe hovorila prekladateľka Katarína Pucovská. Dôraz kládla na vlani vydané zbierky v slovenčine: dve detské knihy Slneční pútnici a Slávnosť ako aj zbierku básní pre dospelých Klaniam sa trsu.

Na večierku si minútou ticha a listom Daniela Pixiadesa zaspomínali na nedávno zosnulú členku Spolku kysáčskych žien Annu Berediovú. Riaditeľ SVC odovzdal balík najnovších kníh do kysáčskej knižnice a záujemcovia o nové tituly SVC si ich včera mohli kúpiť aj v kysáčskej knižnici. Najnovšie knihy Daniela Pixiadesa po večierku zdarma rozdelili všetkým záujemcom.

Kysáčske spolkárky, ako vždy, napiekli chutné slané a sladké pečivá.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články