Deň materinského jazyka

Pri príležitosti 21. februára Medzinárodného dňa materinského jazyka ústredná oslava v Srbsku sa už tradične 18 rokov organizuje v Kovačici. Pod záštitou UNESCO Galéria Babka včera usporiadala okrúhly stôl a výstavu obrazov. Program sa začal v Slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Kovačica. Na úvod hostí privítal predseda Obce Kovačica Milan Garašević. „Kovačická obec je špecifická aj podľa toho, že v nej žijú štyri národy. V dnešný deň by každý z nás mal hovoriť materinským jazykom. V našej obci sa tak hovorí každodenne a všetci si navzájom rozumejú. Na to som skutočne hrdý," povedal predseda Kovačickej obce a zaželal početným vzácnym hosťom príjemný pobyt v Kovačici. Členky dievčenskej speváckej skupiny Gymnázia Mihajla Pupina zaspievali piesne v rečiach, ktorými sa bežne dorozumievajú obyvatelia tejto obce. Prečítané bolo i posolstva Odri Azyle, generálnej riaditeľky UNESCO.

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

V pokračovaní programu sa už ďalej hovorilo a spievalo nielen v tých štyroch jazykoch v úradnom použití v Kovačickej obci (slovenský, srbský, maďarský a rumunský), lež aj v ďalších svetových jazykoch a v univerzálnom „jazyku insitného umenia". Tomu špecifickému spôsobu vyjadrovania maliarskym štetcom veľmi dobre rozumejú na celom svete.

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Moderátorka Alena Čížiková pozvala k mikrofónu najprv Asju Drača Muntean, námestníčku ministra pre medzinárodnú spoluprácu a európske integrácie a projekty Republiky Srbska a veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Dagmar Repčekovú. Na želanie pani veľvyslankyne členky Ženského cirkevného spevokolu CZ Kovačica II zaspievali pieseň Materinská moja reč. Medzi vzácnymi hosťami boli aj matiční predsedovia: Marián Gešper, predseda MS zo Slovenska a Ján Brtka, predseda MSS.

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Prihovorili sa i Antje Contius, manažérka fondácie "S. Fisher" v Nemecku, Nemanja Grbić, generálny tajomník Národnej komisie pre spoluprácu s UNESCO a na tému: Umenie verzus komercializácia – – menšinové národy Panónskej nížiny hovorili Dr. Gordana Blagojevićová z Inštitútu pre etnológiu Srbskej akadémie vied a umenia, Mgr. Viera Anoškinová, vedúca Sekretariátu BIB, Senka Vlahovićová, z Banátskeho kultúrneho centra z Nového Miloševa a Ing. Ernest Huska, riaditeľ STM - Múzea dopravy v Bratislave. O vzťahu obrazov a materinského jazyka hovoril Pavel Babka.

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Druhá časť podujatia prebiehala v kovačickej Základnej škole Mladých pokolení. Žiacky chór zaspieval hymnu svojej školy a v pokračovaní nasledoval program v rečiach národnostných spoločenstiev žijúcich v Kovačickej obci.

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Tretia časť programu sa uskutočnila v Galérii Babka. Dokumentárnu výstavu Gustav Klimt – predchodca moderny otvoril riaditeľ Rakúskeho kultúrneho fóra v Belehrade Johannes Irschik.

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Deň materinského jazyka

 

Program v Galérii Babka ozvláštnili účastníci Detskej svadby, ktorej organizátorom je Memoriálne stredisko Doktora Janka Bulíka. Prítomných pozvali na podujatie Detská svadba, ktoré sa v tomto roku uskutoční v prvú septembrovú nedeľu.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články