V Bratislave prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku

Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove (Srbsko) v spolupráci s CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozývajú na prezentáciu knihy „Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch" vo Veľkom ev. kostole na Panenskej v Bratislave v nedeľu 13. mája 2018 o 19.00 hod. Knihu predstaví hlavná editorka Svetlana Vojnicová Feldyová a recenzenti prof.PhDr. Jaroslav Čukan, PhD., a PhDr. Mojmír Benža. V umeleckej časti vystúpia poprední umelci a interpreti z radov vojvodinských Slovákov žijúcich na Slovensku.

Knihu si po prezentácii budete môcť zakúpiť za cenu 25 eur.

 

V Bratislave prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku

 

Igor Feldy a Svetlana Vojnićová Feldyová (foto Katarína Pucovská)

 

Igor Feldy a Svetlana Vojnićová Feldyová (foto Katarína Pucovská)

 

Z lektorských posudkov

Publikácia dáva nazrieť do histórie a súčasnosti Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Zostavovateľkou je farárka Mgr. Svetlana Vojnićová-Feldyová a participovalo na nej 33 autorov. Ide o istý druh konfesionálnej encyklopédie, prirodzene, nie v slovníkovej forme, ale v zmysle podrobného súhrnu údajov a faktov o slovenskom evanjelictve vo Vojvodine. Kniha je reprezentatívne dielo o histórii a živote Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Dosvedčuje biblické a reformačno-evanjelické zakotvenie počtom neveľkého, no duchovne živého spoločenstva Slovákov vo Vojvodine, silu a životnosť luteránskej tradície v tomto prostredí. Jej posolstvom je − v zmysle podtitulu − „odkaz minulosti pre budúcnosť evanjelických Slovákov".
Doc. ThDr. Peter Gažík, vedúci Katedry cirkevných dejín, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kniha obsahuje stručnú históriu dediny/mesta, niektoré zaujímavosti z oblasti kultúry, stručné dejiny cirkevného zboru a kostola; v závere sú zhodnotené zborové aktivity a majetkové pomery a uvedený je i zoznam farárov, ktorí v zbore pôsobili od jeho vzniku. V záverečnej časti publikácie je zoznam všetkých doterajších biskupov, seniorov aj kňazov v aktívnej službe i vo výslužbe. V doslove Mgr. Ondrej Peťkovský zdôrazňuje kultúrnu a vzdelanostnú úroveň evanjelického spoločenstva, jeho náboženské vedomie, príslušnosť k národu a spolupatričnosť. Podobne ako Matej Bel, Ján Čaplovič a napokon Adam Vereš, aj SvetlanaVojnićová-Feldyová dokázala dokumentovať a prezentovať významnú časť slovenského kultúrneho dedičstva vďaka premyslenej metodike, mentálne aj časovo náročnej organizačnej činnosti a nemenej dôležitej redakčnej práci.
Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Svetlana Vojnićová Feldyová,
zborová farárka, CZ Soľany

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články