Prezentácia knihy v Bratislave

V predvečer 13.mája 2018 sa vo Veľkom kostole cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto uskutočnila slávnostná promócia knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch editorky, resp. hlavnej zostavovateľky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej pani farárky v Soljanoch. Prezentácie sa zúčastnil veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku pán prof. Dr. Momčilo Babić a svojou prítomnosťou zveľadili a duchovne obohatili túto slávnostnú knižnú prezentáciu odborníci z radou akademickej obce, ako aj široká verejnosť.

 

Delegácia z Pazovy v čele s farárskou manželskou dvojicou Igorom Feldym a Svetlanou Vojnićovou Feldyovou (v strede)

 

Delegácia z Pazovy v čele s farárskou manželskou dvojicou Igorom Feldym a Svetlanou Vojnićovou Feldyovou (v strede)

 

Účastníci programu

 

Účastníci programu

 

Účastníci programu

 

Pred začiatkom prezentácie sa prihovoril poddozorca CZ Bratislava Staré mesto Ing. Michal Šebesta. V úvodnej časti o vzniku knihy hovorila jej zostavovateľka Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová. V pokračovaní sa o knihe a o fenoméne Slovákov vo Vojvodine odborne zmienili pán PhDr. Mojmír Benža a prof. PhDr. Jaroslav Čukan, PhD.

V pokračovaní program slávnostnej promócie spočíval hlavne v čítaní vybraných textov z knihy, čiže predstavovaní cirkevných zborov, ktoré čítali jednotliví bývalí členovia cirkevných zborov vo Vojvodine, v súčasnosti pôsobiaci na Slovensku. Stať o cirkevnom zbore v Petrovci ako prvá prečítala Ing. Katarína Melichová, PhD. O hložianskom zbore čítala PharmDr. Ľudmila Turčanová MPH, za ňou kulpínsky cirkevný zbor predstavil študent architektúry Igor Červený. Časť o kysáčskom cirkevnom zbore prečítal budúci evanjelický farár Miroslav Poničan a silbašský cirkevný zbor predstavila Mgr. art. Milina Sklabinská, PhD.

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Ku koncu programu odzneli slová Mgr. Igora Feldyho, farára cirkevného zboru v Starej Pazove a manžela pani zostavovateľky, ktorý nielenže predstavil svoj cirkevný zbor, ale predniesol aj záverečné duchovné slovo. Svojim speváckym talentom program hudobne obohatil vybranými piesňami z evanjelického spevníka Marek Andrej Kaňa za sprievodu organového maestra pána Stanislava Tichého. V ich podaní odzneli piesne Bože, Otče, láska večná, Bože môj, pod tvojim nebom stojím a hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Na záver sa prítomným hosťom poďakovala moderátorka programu Mgr. Anna Medveďová a slávnostnú prezentáciu knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch ukončila slovami: Prišli sme z rozličných kútov Vojvodiny, ale všetkých nás spája naša cirkev. Cirkev bez ľudí prestáva byť cirkvou, rovnako ako človek svoje naplnenie nachádza práve v cirkvi.

My všetci sme cirkev, sú slová, ktorými bolo ukončené slávnostné predstavovanie vzácnej knihy a tento odkaz nám všetkým adresuje scenárista a režisér krásneho a dojímavého programu pán doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

 

Anna Medveďová

Foto: Ján Častven a

CZ Stará Pazova

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články