Kulpínske oslavy a jubileá

Dnes sa začali a zajtra budú pokračovať Predslávnosťové dni v Kulpíne (PDvK) 2018. Paralelne prebieha aj Svadba voľakedy a dnes a Deň Kulpína. V rámci dnešného Slávnostného zasadnutia Rady Miestneho spoločenstva si, okrem iného, sprítomnili aj kulpínske jubileá. Osobitne si pripomenuli storočnicu úmrtia Alberta Martiša, ale aj ďalšie významné osobnosti a dátumy, ktoré poznačili život v Kulpíne. Albert Martiš sa narodil 20. apríla 1855 v Kulpíne z rodičov Petra Martiša a matky Apolónie, rodenej Frankovej, dcéry kysáčskeho učiteľa Samuela Franku.

 

Portrét Alberta Martiša namaľoval Pavel Pop

 

Portrét Alberta Martiša namaľoval Pavel Pop

 

Albert Martiš patril medzi významných slovenských vojvodinských ľudovýchovných pracovníkov svojej doby. Bol učiteľom, ale i publicistom, spisovateľom a zakladateľom novodobého chmeliarstva vo Vojvodine.

Ide o osobnosť kulpínskych, ale aj dolnozemských dejín, ktorá si zasluhuje väčšiu pozornosť. V dávnom roku 1933 Andrej Sirácky upozorňoval, že sa na Martiša neprávom zabúda a stručne takto ocharakterizoval jeho tvorbu: ..." rozprávky sú veľmi pútavé, zaujímavé, nabité vitálnosťou a presiaknuté šľachetnou tendenciou." V knihe Albert Martiš, autobiografické črty a poviedky, ktorú vydala Kultúra Báčsky Petrovec roku 1996 v prvej vete profesorka Jarmila Hodoličová uvádza: „Hodnotenie literárnej tvorby Alberta Martiša sa doteraz neprávom obchádzalo."

Albert Martiš má nezmazateľné zásluhy aj na rozvoji vojvodinského chmeliarstva, kde sa považuje za jeho priekopníka. Publicista Ján Jančovic citujúc časopis pre hospodárstvo, remeslo a domáci život Obzor v Ružomberku z roku 1900, uvádza - Albert Martiš, príkladný hospodár, včelár a chmeliar bol na výstave v Paríži vyznamenaný striebornou medailou za racionálne pestovanie chmeľu. Už predtým získal na uhorských výstavách medaily a 600 korunovú odmenu. - Predtým, v Obzore z roku 1897 bola uverejnená aj správa, že – penzionovaný učiteľ v Padine vynašiel stroj na sekanie kukuričia, na ktorý už dostal aj uhorský patent. Žiaľ, ako neskôr píše iný zdroj, tento patent bol jeho autorovi odcudzený, teda ukradnutý. Martiš skonštruoval aj prototyp lietacieho stroja.

V súčasnej dobe sa Martišovi venúva náležitá pozornosť. V zbierke 14 portrétov významných osobností Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa nachádza aj Martišov portrét. Ján Jančovic Martiša zaradil do svojej najnovšej knihy: Pretvorili dolnozemskú rovinu. Dielo Alberta Martiša je sprístupnené aj na internete a možno si ho prečítať v digitalizovanej knižnici Zlatého fondu SME. V nej sú z dolnozemských spisovateľov, okrem Alberta Martiša zaradení iba: Ján Čajak, Félix Kutlík, Gustáv Maršall-Petrovský a Juraj Mučaji.

 

Kulpínske oslavy a jubileá

 

Na Slávnostnom zasadnutí Rady Miestneho spoločenstva Kulpín v referáte o kulpínskych jubilantoch a jubileách bolo spomenuté aj 140. výročie narodenia Milana Hodžu, čestného občana Kulpína, ktorý zvíťazil vo voľbách do uhorského snemu 1905.r vo volebnom okrese Kulpín, 110. výročie narodenia filmára Emila Klobušického a 110. výročie úmrtia Djordjeho Stratimirovića, veliteľa srbskému vojsku v revolúcii proti maďarizácii v rokoch 1848/49.

 

Kulpínske oslavy a jubileá

 

Pred 70 rokmi, založený bol SKOS Zvolen v Kulpíne, pred 25 rokmi v Kulpíne vzniklo jediné poľnohospodárske múzeum v našej krajine, pred 20 rokmi založená bola výtvarná odbočka MOMS Kulpín – KEBY, pred 20 rokmi 1. a 2. augusta 1998 usporiadané boli prvé PDvK a pred 15 rokmi bol založený Spolok kulpínskych žien a Združenie vinárov a vinohradníkov z Kulpína.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články