Bohatý víkend v Kulpíne

V komplexe Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne v sobotu popoludní a v nedeľu večer prebiehal celý rad podujatí. V bohatej ponuke Dňa Kulpína, Predslávnosťových dní v Kulpíne a Svadby voľakedy a dnes si početní návštevníci mohli nájsť obsah podľa vlastného záujmu. Spolky žien vystavovali a predávali tradičné domácke výrobky a pečivá a kulpínske spolkárky torty. Tí, čo uprednostňujú duchovný pokrm, sa tiež mali čím nasýtiť. Pred kaštieľom krásne mladuchy a svadobníci sprítomnili čaro niekdajších svadieb, výtvarníci predstavili svoju najnovšiu tvorbu, nezabúdalo sa ani na osobnosti a udalosti z dejín Kulpína. Folklór a hudba tradične prilákali najviac návštevníkov. Športové aktivity prebiehali na rybárskej chate, v poľovníckom dome a na futbalových ihriskách. V evanjelickom chráme Božom v Kulpíne, v príjemnom chládku, sa mohlo duchovne pookriať.

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

V slávnostnom salóne kaštieľa Milan Kolarski, diplomovaný odborník gastronómie, mal prednášku o stravovaní Dunđerskovcov a po ňom tam prebiehalo Slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva Kulpín. Úvodom sa prihovoril predseda Rady Miroslav Čeman, o kulpínskych jubileách, s dôrazom na storočnicu úmrtia Alberta Martiša, referát pripravila Katarína Pucovská a Viera Dorčová Babiaková vysunula úspechy kulpínskych žiakov a športovcov. Tohtoročný žiak generácie na petrovskom gymnáziu Kulpínčan Vladimír Zima slávnostné zasadnutie ozvláštnil hudbou na harmonike. V pomocných objektoch Dunđerskovho kaštieľa otvorili výstavu obrazov namaľovaných počas 2. Slovenského výtvarníckeho tábora v Kulpíne a obrazov Výtvarnej skupiny KEBY, ktorá pôsobí pri MOMS Kulpín. Spolok kulpínskych žien v čele s Katarínou Zorňanovou pred kaštieľom usporiadal Svadbu voľakedy a dnes, na ktorej svadobné piesne zaspieval Michal Vida, a v kaštieľskom parku Tortiádu.

Cyklistický klub Vihor z Maglića usporiadal v centre dediny súťaž pionierov v jazde na bicykloch. Galakoncert bol na javisku v parku kaštieľa. Na začiatku sa prihovorili predseda Rady MS Miroslav Čeman, predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić a predseda MSS Ján Brtka. Po príhovoroch vystúpili KUS Zvolen z Kulpína a KUS Metropolitu Stefana Stratimirovića z Kulpína a súbor mládežníckeho združenia YMCA z Petrovca. Zaspievali sólistky: Anna Berediová zo Selenče, Elena Demrovská z Petrovca a Laura Radosavljevová a Martina Gažová z Kulpína. Program moderovala Viera Dorčová Babiaková. Tanečníkov a spevákov sprevádzala hudba pod vedením Ondreja Maglovského. Na zábave po programe hrali Trio MIO a Ex Yu Bend a spieval Marko Žigmanović.

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Foto: Ondrej Miháľ

 

Združenie športových rybárov Smuđ zorganizovalo v sobotu obecnú súťaž pionierov v športovom rybolove a v nedeľu prebiehalo niekoľko ďalších športových podujatí. Na Rybárskej chate ZŠR Smuđ usporiadali Obecný šachový turnaj, v Poľovníckom dome spolku Bažant tradičnú súťaž poľovníkov v streľbe do hlinených terčov a vo varení poľovníckeho paprikáša a na ihrisku FK Kulpín športový klub Vatreni udarac zorganizoval súťaž vo Fire kick a po nej nasledoval futbalový zápas Tuční – chudí. Vo večerných hodinách v Dunđerskovom kaštieli v organizácii MOMS Kulpín prebiehala prezentácia monografie Kišgeci zostavovateľa Martina Prebudilu. Úvodné slovo patrilo predsedovi kulpínskych matičiarov Pavlovi Gažovi a o knihe a živote a diele Dr. Jána Kišgeciho hovoril zostavovateľ, ako aj Todor Radanov, Jaroslav Čiep a Vladimír Valentík. Úryvky z monografie prečítala Katarína Pucovská a program moderovala Viera Dorčová Babiaková. Hudobné predely patrili dvom vynikajúcim hudobníkom: opernému spevákovi Borisovi Babíkovi zo Starej Pazovy a Ondrejovi Maglovskému z Kulpína. Prihovoril sa aj prof.Dr. Ján Kišgeci, doktor poľnohospodárskych vied, univerzitný profesor, člen Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied – osobnosť, ktorá sa zapísala do dejín Kulpína ako zakladateľ Poľnohospodárskeho múzea, ktoré v tomto roku oslavuje svoje štvrťstoročie.

Aj v tomto roku na kulpínske oslavy pricestovala delegácia partnerského mesta Riečka zo Slovenska.

 

Katarína Pucovská

Foto: Ondrej Miháľ

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články