Slávnostné zasadnutie NRSNM

V gymnaziálnej slávnostnej sieni v Báčskom Petrovci včera prebiehalo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Na ňom udelili najvyššie národnostné ocenenia zaslúžilým jednotlivcom a ustanovizniam: Željkovi Čapeľovi z Dobanoviec, Svetlane Vojnićovej Feldyovej a Ružene Červenskej zo Starej Pazovy, posthumne Otovi Filipovi zo Starej Pazovy, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov z Nového Sadu a Úradu pre zahraničných Slovákov z Bratislavy.

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Na úvod zasadnutia, na ktorom sa zúčastnil malý počet členov NRSNM, Martin Červený na klavíri zahral skladbu Tanec bosoráckej metly Alfi Kabilja. Po ňom najprv moderátorka Viera Dorčová Babiaková privítala prítomných a potom sa prihovorila aj Anna Medveďová, riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom, na pôde ktorého v posledných rokoch prebiehajú slávnostné schôdze NRSNM.

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny pred deviatimi rokmi vyhlásila Slovenské národné slávnosti úradným sviatkom slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a z toho dôvodu jej slávnostné schôdze sa konajú počas SNS. O tom, ale aj o blížiacich sa voľbách do NRSNM hovorila súčasná predsedníčka Anna Tomanová Makanová, ktorá vyzvala Slovákov v Srbsku, aby sa volieb zúčastnili a novému zloženiu zaželala úspešnú prácu. Blahoželala tiež tohtoročným laureátom.

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Ústredným bodom včerajšieho zasadnutia bolo odovzdávanie cien, ktoré NRSNM udeľuje v súlade s článkom 10 Zákona o národnostných radách národnostných menšín.

Udeľovaním Ceny NRSNM a plakiet Národnostná rada podporuje činnosti a afirmáciu hodnôt a výsledkov dosiahnutých v oblasti zachovávania, rozvoja a prezentácie národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Tieto ocenenia Národnostná rada udeľuje jednotlivcom i kolektívom, ktorí pôsobia, resp. pôsobili v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Plaketu NRSNM za prínos v oblasti kultúry získal Željko Čapeľa z Dobanoviec za všestrannú činnosť a angažovanie sa v kultúrnom živote dobanovských Slovákov.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny udelila plaketu i Svetlane Vojnićovej Feldyovej za publikáciu Slovenská evanjelická augsburgského vierovyznania cirkev v Srbsku slovom a obrazom. Cenu za celoživotný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku posthumne udelili redaktorovi týždenníka Hlas ľudu, členovi Výboru pre informovanie Národnostnej rady Otovi Filipovi, ktorý v júni tohto roku predčasne odišiel z našich radov. Pri príležitosti dvojnásobného jubilea – 80 rokov života a 60 rokov práce Ružena Červenská zo Starej Pazovy získala Cenu za celoživotný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov tohto roku oslavuje 10.výročie založenia a pri tej príležitosti bol ocenený Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí každoročne v značnej miere podporuje naše menšinové aktivity v každom slovenskom prostredí vo Vojvodine. Preto tejto významnej slovenskej vládnej inštitúcii patrí Cena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Slávnostné zasadnutie NRSNM

 

Laudáciá na ocenenia napísali Martin Prebudila, Katarína Verešová, Samuel Žiak, Anna Simonovićová a Ladislav Čáni. Za vlastného klavírneho sprievodu svoju pieseň Objím ma zaspievala Iveta Kováčová a na husliach zahrala Marína Cerovská. Na záver schôdze Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Anne Tomanovej Makanovej odovzdal dar.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články