Jubileum Zuzany Medveďovej Koruniakovej

Zuzana Medveďová sa narodila 19. 08. 1948 v roľníckej rodine v Báčskom Petrovci. V rodisku zakončila základnú školu a gymnázium Jána Kollára. V období rokov 1867-1972 študovala na Filozofickej fakulte, Univerzita v Novom Sade, na Katedre východoslovanských a západoslovanských štúdií, odbor: slovenský jazyk a literatúra. Po ukončení štúdií v roku 1972 začala pracovať v našom týždenníku Hlas ľudu ako jazyková redaktorka. Najprv to bolo pod menom Zuzana Medveďová, neskôr pribudlo aj manželovo priezvisko, potom na svet prišli aj dvaja synovia a potom už pribúdali lektorované noviny, časopisy a knihy... v ktorých je Zuzana Medveďová, resp. Zuzana Medveďová Koruniaková podpísaná ako jazyková redaktorka, lektorka, korektorka vydaní, novinárka. Tých podpisov je na tisíce.

 

Jubileum Zuzany Medveďovej Koruniakovej

 

Za 35 rokov v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas Ľudu bola jazykovou redaktorkou nie iba v tomto týždenníku, ale aj v mesačníkoch Rovina či Nový život, v ročenkách Národný kalendár, Slovenský svetový kalendár, v časopisoch, brožúrkach... a v mnohých knihách.

Jazykové okienko v HL začala písať od 1. apríla 1978. Spočiatku tie isté príspevky boli paralelne vysielané aj v slovenských vysielaniach Novosadského rozhlasu, no trvalo to iba niekoľko rokov. Neuskutočnilo sa ich knižné uverejnenie. V tom čase bola aj členkou komisie pôsobiacej v rámci APV pre ustálenie termínov, výsledkom čoho bol slovník administratívnych výrazov. V roku 1988 v HL uverejňovala Srbskochorvátsko-slovenský slovníček. Jazykové okienko – jazykové poučky zo slovenského jazyka pripravovala v období 1978-2007, Jazykovú príloha – jazyková relácia rádia Nový Sad v rokoch 1978-1991 a Jazykovú poradňu – relácia Rádia Petrovec od roku 1995 po súčasnosť.

 

Jubileum Zuzany Medveďovej Koruniakovej

 

Zuzana Medveďová Koruniaková je aj zostavovateľkou a jazykovou redaktorkou receptára Spolku petrovských žien – Takto to chutí po petrovský I. (Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec, 2012) a jazykovou redaktorkou a členkou redakcie receptára Spolku petrovských žien – Takto to chutí po petrovský II. (Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec, 2013).

V SVC (Slovenské vydavateľské centrum) v Báčskom Petrovci je od roku 2006 a dodnes jazykovou redaktorkou a lektorkou, ktorá má na starosti jazykovú a štylistickú úpravu knižných a novinových vydaní a časopisov.

Blahoželáme, milá Zuzka!

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+1 #2 Poďakovanie a pozdrav jubilujúcej pani Z. Medveďovej Koruniakovejv. valent, Belehrad 2018-08-25 22:09
Pani Zuzana Medveďová Koruniaková viacdesaťročne sa venujúca opravám textov, zveľaďovaniu slovenského písaného slova, kultúre hovorenia a vyjadrovania sa tiež upozorňovania na súčasnú reč slovenskú zaslúžila si za prácu, vplyv, znalosti a lásku k reči i pomoc slovenským činiteľom v médiách a čitateľom slovenských vydaní novín, mesačníkov, literárnych a iných diel tiež poslucháčov rozhlasu a televízie vysoké uznanie všetkých slovenkých inštitúcii, združení, jednotlivcov ktorým svedomite, neúnavne a s láskou odborne pomáhala, venovala im znalosti, zadosťučinenie a čas.
K životnému jubileu s prianím dobrého zdravia, radostí z práce a stretania sa s inými tiež i napisanými textmi dovoľujem si pani Z. Medveďovej Koruniakovej ďakovat za nepriame stretnutia, opravy i jazykové skvalitnenie mojích textov uverejnených tlačenými a inými médiami v reči slovenskej v Srbsku. Kiežby jej práca, znalosti a láska k svojeti bola svetlom radosti i úcty vedomostí, svojbytia a tým oslovovala i osvojovala mladých ľudí z našich radov, bola im pomôckou, skúsenou vychovávateľkou, vychodeným chodníčkom (cestou zarúbanou ?) a majákom pre ich tvorenie, zveľaďovanie poznania i vzájomnej komunikácie v reči i pre vzrast v osvojovaní krás a hodônot vlastného národa a tomu podobnej úcty i všímanie (si) poznatkov, praxe a ľudí s inorečou.

V Belehrade 25.8.2018 Vladimír Valent, Belehrad
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #1 Jubileum Zuzany Medve´dovej KoruniakovejViera Benková 2018-08-24 23:09
Gratulujem aj ja našej jazykovej redaktorke v Hľ, Rovine a i. zaslúžila sa o mnohé vydania, pomáhala pri mnohých jazykových kurzoch, vzdelávala sa aj na Slovensku aj u nás a nikdy za to jej ani len Národnostná rada ani nik nedal pravé verejné ocenenie. Pani redaktorka jazykovej kultúry Zuzka Medveďová Koruniaková si zaslúžila skutočne Cenu za čistotu našej slovenčiny...Vdaka Ti Zuzka za nejednu pomoc aj pri mojich knihách a článkoch.Nech sa darí, viera benková
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články