Dve nové knihy Daniela Pixiadesa

Jedna z dvoch čerstvo voňajúcich kníh je básnikovo osobné vyznanie a druhá je svedectvo dávnej doby. Kaleidoskop je lyrika skĺbená do úprimných veršovaných vyjadrení autorových citov a nálad a druhá kniha je memoárová próza pod názvom Zápisky bez poradia, kde si Daniel Pixiades, pôvodom Kysáčan a takmer polstoročie žijúci v Kanade, spomína na život v Juhoslávii. Obe knihy vyšli v týchto dňoch vo vydavateľstve Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca a obe zo srbčiny do slovenčiny preložila Katarína Pucovská.

 

Dve nové knihy Daniela Pixiadesa

 

„Tvrdí sa, že dielo nesie pečať nielen autora, ale aj doby v ktorej vzniklo. Osud slovenského a pritom srbsko-čiernohorsko-chorvátského (vlastne juhoslovanského) a kanadského spisovateľa Daniela Pixiadesa toto iba zmnožuje v mnohých podobách a rozmeroch. Jeho Zápisky bez poradia, ako ich veľmi trefne pomenoval autor, sú drsnolyrické obrazy detstva a mladosti, ktoré prežíval v rodisku a v mnohých miestach bývalej Juhoslávie až po odchod do zahraničia s rodinou. Strany tejto spomienkovej prózy majú miestami i poviedkový, ale i dokumentačný ráz a pre slovenského čitateľa budú objavným materiálom najmä povojnových rokov a obdobia tzv. Informbyra," uvádza v doslove knihy Zápisky bez poradia spisovateľka Viera Benková . Kniha vyšla mimo edície

 

Dve nové knihy Daniela Pixiadesa

 

Na 165 stranách, z čoho je16 strán obrázková príloha rodinných autorových fotografií, Daniel Pixiades píše o svojom detstve v Kysáči, školení v Báčskom Petrovci a Sombore, učiteľskej práci v Seleuši, Velikom Središti, Kulpíne a Sriemskych Karlovciach, živote v Čiernej Hore a období očakávania kanadského víza vo Viedni. Je to autorov životný polčas trvajúci do roku 1974, keď sa ako 43-ročný s rodinou presťahoval do Kanady.

 

Dve nové knihy Daniela Pixiadesa

 

„Daniel Pixiades – básnik, prozaik a publicista, exilový spisovateľ. A to je básnikovo – povedať všetko, čo ľudí trápi, povedať, aj keď to povedané málo zarezonuje. Povedať, lebo máš krásne lyrické srdce, celý si taký zo slov popretkávaný, a z vokácie, z nepokojov, presvedčenia a celoživotného kozmopolitického espritu, povedať najmä a akurát teraz, keď sa so slovom tak devastuje. Batôžtek básní nám, hľa pridáva, aj dnes touto zbierkou. Aby nám ich ťarcha plnohodnotne zavážila!" Uvádza v recenzii básnickej zbierky Kaleidoskop Annamária Boldocká Grbićová.

 

PLAČ JESENE

 

Pozhŕňaj lístie svojej jesene
a rozdeľ ho vtákom
nech stavajú hniezda v každom srdci...

Pozhŕňaj plač z oblakov
a vyplač sa v číchsi očiach,
nariekaj kúskom neba
by ukojil zvedavosť niečích ňadier,
niečieho úzkeho chápania pršania...

Pozhŕňaj vzdychy starcov
s popolníkov v ktorých sa strácajú priehľady žiaľov
a choď, choď dráhou
na ktorej sa stretajú odblesky mladosti
aby si sa stal chvíľkou trvalou...

 

BEZ SMÚTKU

 

     Túžime po namnožení svätojánskych mušiek
pre nasledujúci deň,
aby na každom hriešnom mieste vyrástli ruže
podobné hviezdam,
aby bolo vôní a krás po nebesá.
By nebolo závisti v šťastí druhých
a nešťastí na cestách tých cudzích.
Aby sme spojení v hriechu
neprivolávali hriech na pole suseda.
     Vo vylievaní žiaľu
vrátiť ho bár do jeho koryta ...

 

Básnická zbierka vyšla v edícii Mosty ako 55. zväzok a memoáre vyšli mimo edície. Pre obe knihy obálku navrhla autorova manželka Smiljana Pixiadesová. Memoáre Zápisky bez poradia sú rozdelené na sedemnásť životných celkov a v zbierke Kaleidoskop je 38 básní zoradených do štyroch cyklov.

Do tlače je pripravená aj druhá časť memoárov v slovenčine, ktoré po srbsky vyšli v roku 2015 v novosadskom vydavateľstve Prometej, a v ktorých je opísaný druhý životný polčas Daniela Pixiadesa – život v Kanade.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

-1 #3 RE: Dve nové knihy Daniela Pixiadesan.k. 2018-09-21 23:10
O.k. Pripomienka any nebola na konto tvorby pána Pixiadesa, ktorú rešpektujeme. A chápeme problémy ktoré autor má súviac s publikovaním. Zvlášť poézie, "To sa neoplatí" možno počuť, ako spoločný menovateľ, od mnohých vydavateľov. Problémy existujú aj keď sám chce financovať vydávanie. Lebo, tak sa aspoň zdá - jestvuje takmer monopol na úpravu a prípravu textov pre tlač. Spojený nejak s inštitúciami. Básnik pozná básnika. Azda sa aj byrokrati navzájom poznajú. A ich "všemohúci", začarovaný "circulus vitiosus"
Ináč, nezdalo sa že uverejnovanie toľko "mužskej" poézie môže mať funkciu "protizávažia" čoraz viac prevyšujucej "ženskej" alebo "dámskej" poézie ? Že sa vo forsirovaní "rodnej rovnosti" trochu možno aj prehnalo ? A chudáci "samci" akoby nemali - či nadostač vôle alebo odvahy aby použili aspoň trochu verbálneho "násilia" v ukazovaní na taký postoj.
Úradníci nie sú nevyhnutne byrokratmi. Tak ako čo autori nie sú nutne oslobodený od "dane" duchu spomenutého bludného kruhu. Po duchu sa, predsa poznajú...
Mimochodom, či niekto kto hľadel, povedzme, formulár uszz nemôže pochopiť, že básnikov tam asi - nieto.. A poézia, aj tá chlapského hlasu - existuje. Nielen ako "pekné slovo". Či sa vždy, umenie neučilo od tvorcov, umelcov ? A nie od teoretikov, kritikov, byrokratov alebo bádateľov ktorí nebádajú...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+2 #2 RE: Dve nové knihy Daniela PixiadesaSmiljana Piksiades 2018-09-19 15:01
Tieto vydania si Daniel Pixiades sam vyfinancoval, ale aj za vacsinu ostatnych jeho knih.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-1 #1 RE: Dve nové knihy Daniela Pixiadesan.k. 2018-09-18 21:25
Skvele.Lež, či sa nezdá, že nejeden/na z tunajších autorov čo píšu v slovenčine nebude mať príležitosť aby mu/jej SVC ap. niečo objavilo ? Z nedostatku zodpovedajuceho "prekladu" a iných, rozličných mier. Slobodne môžu hodiť flintu do žita alebo pero do tŕnia. Koľko je potom vierohodné svedectvo takej, oficiálnej produkcie ? Ako 13 $$$ bankovke ?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články