Éterizácia

Vo štvrtok 27. septembra 2018 o 19.00 hodine v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa uskutoční prezentácia knihy poézie Éterizácia - mimo konTEXTu autorky Zdenky Valentovej Belićovej. Zároveň sa otvorí výstava grafík Jany Vjergovej, ktorej reprodukcie tvorby ilustrujú prvú knihu básní Zdenky Valentovej Belićovej.

 

Éterizácia

 

Éterizácia

 

Ide o spoločné vydanie Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy a Grafomarketingu z Nového Sadu. Autorkou ilustrácií je Jana Vjergová. Grafická úprava Dušan Valent. Jazyková úprava slovenského textu Anna Farkašová. Počet strán 98, náklad 250 kusov.

Na prezentácii budú o knihe, poézii a výtvarnom umení hovoriť Dr. Miloš Zubac a Ladislav Čáni, spisovateľ a autor doslovu v knihe.

 

Éterizácia

 

Odborný posudok knihy Zdenky Valentovej Belićovej napísal Dr. Zoran Đerić:

 

ÉTERIZÁCIA, mimo konTEXTu

 

Hoci nie je rozsiahly, k tomu je aj prvý, básnický rukopis Zdenky Valentovej Belićovej má jasný duchovný a poetický rozmer.

Je známe, že je písanie mentálny proces, ale, súčasne, aj estetické spracovanie básnikovho chápania a vnímania sveta a jeho symbolická komunikácia s tým svetom, ako aj s inými. Preto sa v podnázve trvá na dualite TEXT a KONTEXT. Básnikovi postačí text, ale na jeho pochopenie je nevyhnutný kontext. Básnikovo úsilie je veľmi blízke paralingvistickému a v rozpore s praktickými a epistemologickými kódmi. V podstate sú to estetické odkazy, ktoré majú hodnotu samé po sebe, nemajú len prenosnú funkciu, ktorá poukazuje na zmysel.

Éterizácia Zdenky Valentovej Belićovej je hľadanie vlastnej identity, svojho Ja a Druhého Ja. Z názvu je už zrejmá fluidnosť Ja-identity. Tým je stratenosť individua väčšia a jej úsilie spoznať ho je absurdné. Napriek tomuto poznaniu, lyrický subjekt neupáda do depresie, hoci nemá dôvod na radosť, iba na zármutok. Uvedomuje si Ničotu, ale do nej neupáda. Zachraňuje sa snom. Nielen preto, ale aj kvôli všadeprítomnej prázdnoty (prázdny priestor je metafyzický priestor), táto poézia je metafyzická.

Zdenka Valentová Belićová sa smelo vydala do dobrodružstva s Textom. Je to cestovanie cez stred rozumu, ale aj srdca. V ústredí Textu je ríša samoty. Jediným suverénnym vládcom je Imaginácia. Je to schopnosť prekonať neurózy, posilniť Duch, aby básnik mohol vojsť do slobodného priestoru, éterického, metaforického, čo je pre neho jedinou realitou a najdôležitejším dôvodom existencie.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články