Anasoft litera Etele Farkašovej

Laureátkou tohtoročnej slovenskej literárnej ceny Anasoft litera sa stala spisovateľka a filozofka Etela Farkašová s románom Scenár, ktorý vyšiel vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov (VSSS). Román rozvíja témy a problémy manželského páru, umeleckej prekladateľky a prírodovedca, ktorí prechádzajú procesom vyrovnávania sa s vlastným starnutím. Autorka Etela Farkašová, vedkyňa a univerzitná profesorka, zároveň aj uznávaná spisovateľka a esejistka, ktorá sa venuje i publicistike, je členkou Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského centra PEN i členkou Rakúskeho spolku spisovateľov a Slovenského filozofického združenia. Roky spolupracuje s našou poprednou spisovateľkou Vierou Benkovou z Báčskeho Petrovca , s ktorou spoločne vydali vlastné verše ako aj niekoľko dolnozemských antológií. S manželom Vladimírom Farkašom, vedcom, odborníkom v oblasti prírodných vied – biochémie a mikrobiológie, pôvodom Binguľčanom, žije v Bratislave.

 

Etela Farkašová, Viera Benková a Katarína Melegová Melichová na literárnom večierku v matičnom ústredí v Petrovci c roku 2010 (foto Ján Hlaváč)

 

Etela Farkašová, Viera Benková a Katarína Melegová Melichová na literárnom večierku v matičnom ústredí v Petrovci c roku 2010 (foto Ján Hlaváč)

 

Anasoft litera Etele Farkašovej

 

Slávnostný ceremoniál odovzdávania ceny Anasoft litera prebiehal včera večer v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Odborná porota za najlepšiu slovenskú knihu vydanú v roku 2017 vyhlásila prózu Scenár spisovateľky a filozofky Etely Farkašovej, ktorá sa stala v poradí trinástou laureátkou. Anasoft litera je slovenská literárna cena, udeľovaná raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Cenu organizuje od roku 2006 občianske združenie ars_litera. Honorár laureáta je 10 000 EUR, ktorý zabezpečuje softvérová spoločnosť ANASOFT.

O knihe roka Scenár sa takto zmieňujú dvaja členovia odbornej poroty:

Derek Rebro: „Scenár – ďalšia autorkina ukážka myšlienkovej aj tvarovej inakosti, snúbiacej sa s vysokou umeleckou hodnotou. Navyše, málokto u nás tematizuje feministické otázky (už tu by som mohol skončiť) s takou formálnou presvedčivosťou a takto netézovito. Texty sú angažované zvnútra, a o to účinnejšie."

Zoltán Rédey: „Na Scenári Etely Farkašovej nás zaujme celkový námet a jeho prozaické „podanie" – problém staroby a starnutia. Autorka ho podmanivým spôsobom tematizuje na prípade starnúcich manželov-intelektuálov, napĺňania alebo naopak „nenaplnenosti" ich završujúceho sa života – manželského, rodinného a osobitne rodičovského (vzhľadom na osud ich detí, potomkov), ale i profesijného, tak ako sa odohráva v nenápadnosti a intimite ich všednej, predovšetkým domácej každodennosti."

V roku 2010 sa Etela Farkašová s manželom Vladimírom Farkašom zúčastnila na literárnom večierku v matičnom ústredí v Petrovci, o čom viac TU:
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/2655-vydareny-veierok-s-etelou-farkaovou

Doc. Ing. Vladimír Farkaš DrSc. sa narodil v roku 1941 v Binguli a od svojich 8 rokov žije v Bratislave. Viac TU:
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/2763-doc-ing-vladimir-farka-drsc

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články