Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

Dnešné bohoslužby v petrovskom chráme Božom boli venované 200. výročiu od nástupu Jána Stehlu do kňazského úradu v CZ SEAVC v Petrovci, jeho 50-ročnému požehnanému pôsobeniu v tomto úrade a 150. výročiu jeho úmrtia a nešporné služby Božie usporiadali na cintoríne pri zrekonštruovanej hrobke Jána Stehlu. Ján Stehlo sa narodil 27. júla 1787. roku v Petrovci. Bol prvý Petrovčan, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie. Ako skončený teológ vrátil sa domov do rodiska. Keď Ondrej Stehlo, prvý petrovský farár vo februári 1818 zomrel, Petrovčania si povolali jeho syna Jána Stehlu za svojho farára. Spomienkovú oslavu spoločne zorganizoval CZ SEAVC v Petrovci a MOMS Petrovec.

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Spomínajme na svojich vodcov – Ján Stehlo

 

Hoci nový petrovský kňaz po svojom otcovi nastúpil už do hlboko postavených základov evanjelickej cirkvi, predsa od samého začiatku jeho činnosti sa mohol tešiť z povinností budovania a zveľaďovania cirkevného majetku. A tak už roku 1820 si cirkev postavila za cieľ vybudovať novú školskú budovu. Mala to byť priestrannejšia budova, prispôsobená potrebám oboch učiteľov, ktorí tu vtedy pôsobili.

Okrem toho zjavila sa naliehavá potreba pokryť celú kostolnú strechu. Pri dôkladnejšej kontrole sa totiž zistilo, že je strecha drevená a keďže cez ňu roky prenikala vlhkosť a dažde, drevo bolo zničené.

Tak farár spolu s cirkevným zborom začali robiť plány o tom, ako zadovážiť prostriedky a materiál na vykonanie potrebných opatrení okolo chrámu. Rozhodli, že sa bude reštaurovať celý chrám a každej domácnosti naložili, aby prispela na tieto účely, pravdaže, podľa svojich možností.

Práce začali iba v roku 1821, keď už zbor mal zadovážený dostatok materiálu na ich priebeh. Cirkevníci boli z namáhavých prác unavení, ale výsledok bol viditeľný.

Práce okolo stavby kostola boli šťastne dokončené v sobotu pred 5. Trojičnou nedeľou. Konečne sa cirkev petrovská dočkala aj toho slávnostného dňa posvätenia svojho chrámu, čo sa udialo 13. októbra 1823, v 20-tu nedeľu po Sv. Trojici. Počas jeho pôsobenia bola v roku 1837 vybudovaná dvojposchodová farská budova.

Z cirkevnej Stehlovej kroniky výňatky prečítala Katarína Melegová Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec a referát o Jánovi Stehlovi pripravil Ján Vida, farár v CZ SEAVC v Petrovci, ktorý si možno prečítať TU:

 

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články