Bohatý september CZ v Senici

September cirkevného zboru v Senici sa začal výletom na Oravu, ktorý pre svojich cirkevníkov pripravilo Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ Senica, ktorý vedie Mgr. Juraj Šefčík. Na výlet boli pozvaní aj hostia zo susedného Hlbokého, ktorý je administrovaný zo Senice (Mgr. Juraj Šefčík) a neďalekého Častkova. Po trojhodinovej ceste zastavil autobus v prvom cieli cesty, ktorou bol artikulárny drevený kostol v Istebnom. Tu na nás už čakala domáca sestra farárka Alena Ďurčíková, ktorá nám o kostolíku podrobne porozprávala.

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Na mieste dreveného kostola v Istebnom stála pôvodne malá kaplnka, ktorá bola neskôr rozšírená, čím kostol nadobudol terajšiu podobu. Do užívania bol daný v roku 1866.V kostole sme obdivovali barokový oltár s obrazom Svätej Trojice, kazateľnicu so sochami evanjelistov i ostatnú krásnu výzdobu. Sestra farárka upozornila na drevený kalich, ktorý pripomína doby, keď ľud na Orave bol síce chudobný, ale duchom bohatý. Na záver si návštevníci pred prekrásnym oltárom urobili spoločnú fotografiu a potom navštívili ešte vynovenú zborovú sieň.

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Druhá návšteva patrila múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Seničania si radi pripomínajú Hviezdoslava ako svojho bývalého obyvateľa i napriek tomu, že tu pôsobil ako advokátsky koncipient len jeden rok. Bola to však práve Senica, kde sa pripravoval na advokátske skúšky u Štefana Fajnora a kde prijal meno Hviezdoslav. Prehliadka múzea i videoprezentácia, ktorá bola jej súčasťou, návštevníkov upútala a priniesla i nové pohľady na tohto velikána slovenskej poézie. Pred odchodom z múzea si všetci prezreli i Čaplovičovu knižnicu. Poslednou zastávkou septembrového výletu bol drevený artikulárny kostol v Leštinách, kde už čakala sestra Viera Murínová. Podrobne porozprávala históriu kostola, ktorý je z našich drevených artikulárnych kostolov najmenší - má kapacitu 300 miest. Je aj najstarší, postavený bol v roku 1688, navštívili sme ho teda práve v roku jeho 330. narodenín. Jeho interiér má krásnu barokovú výzdobu a bohatú históriu, o ktorej nám pani Murínová podrobne a s veľkým zanietením porozprávala. Nikdy sa v ňom nekúrilo, čo prispelo k tomu, že má stále pôvodnú maľbu. Okrem základných údajoch o kostole pridala i viacero zaujímavostí. Pripomenula, že tu bola pokrstená Margita Figuli aj P. O. Hviezdoslav, ktorého rodina tu mala svoju lavicu. Pred odchodom brat farár Juraj Šefčík v oltári leštinského kostola zaspieval Otčenáš a ženy z Častkova sa rozlúčili nábožnou piesňou. Návšteva tohto chrámu bola skutočne hlbokým zážitkom.

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Hneď o týždeň privítal senický cirkevný zbor na nedeľných bohoslužbách návštevu z Diakoviec. Prišli so svojou zborovou farárkou Zorou Tulákovou, ktorá v minulosti pôsobila v Senici ako seniorátna kaplánka. Na bohoslužbách poslúžila zvesťou slova Božieho na text L 20, 27- 40. Zborový spevokol z Diakoviec v pokázňovej časti zaspieval niekoľko piesní zo svojho repertoáru. Diakovčania posedeli v zborovej sieni pri spoločnom obede so senickými presbytermi a potom pokračovali ďalej na prehliadku Hlbokého.

 

Bohatý september CZ v Senici

 

Bohatý september CZ v Senici

 

V druhej polovici septembra do Senice zavítala ďalšia vzácna návšteva. Bolo to hudobný súbor z Wesley College z Melborne v Austrálii, ktorý v rámci svojho európskeho turné navštívil aj Slovensko a to práve Senicu. Pre svoje vystúpenie si vybral náš evanjelický kostol. Zoskupenie 25 študentov vo veku 14 - 17 rokov sa predstavilo spevom a hudbou rôznych žánrov s úžasným prevedením i pohybovou kultúrou. Sme veľmi radi, že mnoho obyvateľov Senice i okolia si práve pod klenbami nášho chrámu mohlo vypočuť a vychutnať takého pútavé a nevšedné vystúpenie.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články