Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

Včera v Kulpíne na predpoludňajších bohoslužbách hosťovali rumunskí Slováci. Cirkevný zbor z Nadlaku a cirkevníci z Butinu, Vukova, Temešváru... pricestovali do Kulpína o deviatej ráno a už o desiatej hodine sedeli v chrámových laviciach. Privítal ich domáci farár Mgr. Jaroslav Javorník, PhD a s kázňou slova Božieho poslúžil ev. senior Mgr. Ľudovít Andrej Bobcsok a liturgoval ev. farár a konsenior Mgr. Juraj Dušan Vanko, PhD. Jednu pesničku zaspieval kulpínsky cirkevný spevokol a na záver sa krásnym spevom predstavil spevokol Cantate z Nadlaku.

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Na službách Božích sa okrem členov cirkevných zborov zúčastnili aj zastupitelia mesta Nadlak, Mgr. Dušan Šomrák, viceprimátor mesta Nadlak a predseda MO DZSCR Nadlak, JUDr. Alexander Gros prednosta mesta Nadlak. Prítomný bol tiež Pavel Hlásznik, presbyter CZ Nadlak, podpredseda zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a prvý podpredseda svetového združenia Slovákov, Mgr. Pavel Nagy Gyuris Krokos, zborový dozorca CZ Nadlak a Dr. Kovacs Štefan, seniorálny dozorca slovenského seniorátu v Rumunsku.

Spevokol Cantate vystúpil pod dirigentskou taktovkou Ondreja Urama, zborového kurátora CZ Nadlak a vystúpil i Vikar Ciprian, učiteľ spevokolu, umelec Aradskej filharmónie.

 

 

 

Hostia z Rumunska odovzdali pamätné medaily pri príležitosti 500 rokov reformácie domácemu kňazovi Jaroslavovi Javorníkovi a tiež dozorcovi CZ Kulpín Jánovi Petrášovi. Kulpínsky spevokol nacvičila kantorka Miluška Petrášová a ktorá na bohoslužbách hrala na organe za husľového sprievodu Martina Jána Javorníka.

Hostia z Rumunska po službách Božích navštívili Poľnohospodárske múzeum a popoludnie strávili v družnom posedení v kulpínskom poľovníckom dome.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články