Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

Včera v Kulpíne na predpoludňajších bohoslužbách hosťovali rumunskí Slováci. Cirkevný zbor z Nadlaku a cirkevníci z Butinu, Vukova, Temešváru... pricestovali do Kulpína o deviatej ráno a už o desiatej hodine sedeli v chrámových laviciach. Privítal ich domáci farár Mgr. Jaroslav Javorník, PhD a s kázňou slova Božieho poslúžil ev. senior Mgr. Ľudovít Andrej Bobcsok a liturgoval ev. farár a konsenior Mgr. Juraj Dušan Vanko, PhD. Jednu pesničku zaspieval kulpínsky cirkevný spevokol a na záver sa krásnym spevom predstavil spevokol Cantate z Nadlaku.

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Rumunskí Slováci na návšteve v Kulpíne

 

Na službách Božích sa okrem členov cirkevných zborov zúčastnili aj zastupitelia mesta Nadlak, Mgr. Dušan Šomrák, viceprimátor mesta Nadlak a predseda MO DZSCR Nadlak, JUDr. Alexander Gros prednosta mesta Nadlak. Prítomný bol tiež Pavel Hlásznik, presbyter CZ Nadlak, podpredseda zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a prvý podpredseda svetového združenia Slovákov, Mgr. Pavel Nagy Gyuris Krokos, zborový dozorca CZ Nadlak a Dr. Kovacs Štefan, seniorálny dozorca slovenského seniorátu v Rumunsku.

Spevokol Cantate vystúpil pod dirigentskou taktovkou Ondreja Urama, zborového kurátora CZ Nadlak a vystúpil i Vikar Ciprian, učiteľ spevokolu, umelec Aradskej filharmónie.

 

 

 

Hostia z Rumunska odovzdali pamätné medaily pri príležitosti 500 rokov reformácie domácemu kňazovi Jaroslavovi Javorníkovi a tiež dozorcovi CZ Kulpín Jánovi Petrášovi. Kulpínsky spevokol nacvičila kantorka Miluška Petrášová a ktorá na bohoslužbách hrala na organe za husľového sprievodu Martina Jána Javorníka.

Hostia z Rumunska po službách Božích navštívili Poľnohospodárske múzeum a popoludnie strávili v družnom posedení v kulpínskom poľovníckom dome.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články