Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

Slovenská delegácia vedená podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim pricestoval včera večer do Srbska na trojdňovú pracovnú návštevu. Už dnes, po kratšom prijatí v Belehrade u ministerky Slavici Djukićovej Dejanovićovej, delegácia sa vybrala do Vojvodiny a medzi vojvodinských Slovákov. V sprievode slovenskej veľvyslankyne v Srbsku J.E. Dagmar Repčekovej vysokí hostia navštívili najprv Nový Sad, kde ich prijal pokrajinský premiér Igor Mirović.

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

„Návšteva vysokej delegácie zo Slovenskej republiky je odzrkadlením dobrej spolupráce, ale aj príležitosťou na zintenzívnenie a zveľadenie vzťahov v početných oblastiach, zvlášť v poľnohospodárstve, vysokom vzdelávaní a kultúre" – povedal predseda vlády Vojvodiny Igor Mirović. Na schôdzi zhodnotili, že jestvuje potenciál aj na spoluprácu v oblasti IT úseku a digitalizácie. Hovorili aj o postavení slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

V popoludňajších hodinách sa vysoká štátna delegácia Slovenskej republiky vydala do Báčskeho Petrovca, kde sa najprv zastavila u predsedu obce Srđana Simića. „Vedomí sme skutočnosti, že musíme spoločnými silami so Slovenskou republikou pracovať na tom, aby sme tuná ľudí zadržali, aby sa u nás otvárali nové pracovné príležitosti a aby sme občanom Báčskopetrovskej obce zabezpečili čo lepšie podmienky pre prácu a život" – podčiarkol Srđan Simić.

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

„Medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou je momentálne vo všetkých oblastiach veľmi stabilná a veľmi pozitívna situácia. Slovensko podporuje Srbsko aj na medzinárodnej úrovni a nemáme žiadne negatívne otvorené otázky. Chceli by sme túto pozitívnu klímu preniesť aj do oblasti hospodárskych vzťahov a do vzájomnej podpory. Keďže sme v regióne, kde žije najviac slovenskej národnostnej menšiny, chceli by sme túto hospodársku podporu, ale aj investície a spoluprácu smerovať práve sem," – vyhlásil Richard Raši po stretnutí s predstaviteľmi obce. Dodal, že by chceli, aby sa všetko to pozitívne prenieslo aj do rozvoja ekonomiky, aby do tejto slovenskej obce prišli investori zo Slovenska, aby sa tu rozvíjali ekonomické vzťahy. Okrem ekonomickej oblasti je tu aj druhá oblasť, a v nej sú výskum, inovácie a vzdelávanie, ale aj špeciálna oblasť spätá s Novým Sadom. „ Nový Sad bude európske hlavné mesto kultúry 2021, vidíme to ako veľký impulz nielen Nového Sadu ale aj celého regiónu, ktorý sa môže turistický, ekonomicky a kultúrne vzmáhať" – povedal slovenský vicepremiér a dodal, že aj tam takisto chcú pomôcť, rovnako ako aj v riešení vypuklého problému pitnej vody.

Richard Raši sa dotkol aj oblasti pracovnej sily a v tej súvislosti povedal, že Slovenská republika nemá záujem na tom, aby vyberala všetkých špecialistov a profesie zo Srbska a brala ich na Slovensko, preto prijali špeciálnu legislatívu, podľa ktorej pracovník zo Srbska, musí dostať na Slovensku takú istú mzdu ako má Slovák.

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Vysoká delegácia SR na návšteve Srbska

 

Slovenská delegácia sa na pôde gymnázia Jána Kollára stretla so slovenskou národnostnou menšinou. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 50 predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny, vedenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vedenie Matice slovenskej v Srbsku, predstavitelia spolkov a združení, vedúci predstavitelia kandidátskych listín do volieb do Národnostnej rady, ktoré budú 4. novembra a ďalší.

Po návšteve gymnázia nasledujúcou zastávkou bolo Podnikateľské a inovačné centrum a Múzeum vojvodinských Slovákov.

Richarda Rašiho zajtra ráno najprv prijme predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabićová a predpoludním podpredseda slovenskej vlády absolvuje aj rokovania s riaditeľom Kancelárie pre digitálnu a štátnu správu Mihailom Jovanovićom a s ministrom Nenadom Popovićom, s ktorým podpíšu Memorandum o porozumení o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Srbskom. Do Srbska slovenská delegácia pricestovala na pozvanie ministra bez kresla Nenada Popovića, ktorý má na starosti inovácie a technologický rozvoj.

V zložení slovenskej delegácie vedenej Richardom Rašim boli jeho poradcovia Katarína Roth Neveďalová a Martin Dorčák, vedúca odboru komunikácie a protokolu ÚPPVII Karolína Tichá, generálna riaditeľka sekcie investícií ÚPPVII Alena Sabelová, generálny riaditeľ sekcie informačných technológii verejnej správy Jaroslav Kmeť a Zdeno Gecelovský z protokolu ÚV SR. Zo zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade hostí sprevádzali veľvyslankyňa Dagmar Repčeková a tlmočníčka Bratislava Laćarak.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články