Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

„...v súčasnom svete, poznačenom i internetom viacnásobne akcelerovanou kultúrou, ani my "menšinovci" nemusíme sa obávať dákej „getoizácie" vlastnej kultúry a ani za ňu hanbiť, ale naopak, vďaka súčasným komunikačným dosaženiam, čím širšie afirmovať jej hodnoty. Nemusíme sa obávať ani meškania za Európou a svetom, lebo Európa z nás určite rýchle urobí dobrých Európanov a svet občanov sveta, avšak ak pri tom budeme chcieť zostať aj Slovákmi, o to sa budeme musieť postarať sami..." povedal v prvý jarný deň v roku 2015 vo svojom poslednom verejnom príhovore, pri prevzatí Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku Samuel Boldocký. Na včerajšom literárnom večierku v gymnaziálnej slávnostnej sieni v Báčskom Petrovci, kde odpracoval celú pracovnú dobu, sme si tieto profesorove slová pripomenuli a zároveň sme si uctili Človeka a jeho nedožité 75. narodeniny. Večierok nabitý emóciami a rešpektom otvorila predsedníčka MOMS Petrovec Katarína Melegová Melichová.

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Portrét Samuela Boldockého namaľoval akademický maliar Pavel Čáni

 

Portrét Samuela Boldockého namaľoval akademický maliar Pavel Čáni

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Úvodom včerajšieho literárneho večierka početných prítomných privítala riaditeľka gymnázia Anna Medveďová. Nasledovali úryvky z dokumentárneho filmu SAMOhyb televízie Nový Sad spred piatich rokov, ktorý pripravila Annamária Boldocká Grbićová. Príspevky o Samuelovi Boldockom pripravili Katarína Melegová Melichová, Viera Benková, Dalimír Hajko, Etela Farkašová, Mária Myjavcová a Katarína Pucovská. V neprítomnosti niektorých autorov ich texty prečítali Miroslav Babiak, Miluška Anušiaková Majerová a Viera Dorčová Babiaková.

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Nedožité 75. narodeniny Samuela Boldockého

 

Prečítaný bol aj list od Viery Ďenďúrovej Tapalagovej a Stanislava Bajaníka z Bratislavy. Na záver oficiálnej časti večierka dcéra Samuela Boldockého Annamária Boldocká Grbićová sa v mene celej rodiny poďakovala za zachovávanie spomienky na jej otca a vlastnou úvahou na pokraji sĺz sa zdôverila aj o tom, ako bolo vyrastať v rodine Samuela a Márie Boldockých a akými pedagogickými metódami rodičia vyprofilovali osobnosti svojich dvoch dcér, dnes rešpektovaných vo svojich oblastiach.

Po oficiálnej časti programu sa svojmu dávnemu priateľovi prihovoril aj Veno Nechvátal zo Starej Pazovy. V hudobných predeloch vystúpil gymnaziálny komorný orchester pod vedením profesora Juraja Súdiho.

Večierok usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej z Petrovca a prebiehal v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára. Samuel Boldocký, náš popredný profesor, jazykovedec, literárny kritik, publicista, zostavovateľ učebníc a prekladateľ sa narodil 25. apríla 1943 a umrel na svoje 72. narodeniny roku 2015 . Petrovskí matičiari večierok zorganizovali spolu so Spolkom slovenských spisovateľov z Bratislavy a jeho predsedom Miroslavom Bielikom.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články