Pamiatka reformácie, Všechsvätých, Dušičky, Halloween

Evanjelici a iné protestantské cirkvi zajtra oslavujú významný sviatok – Pamiatku reformácie. Po ňom bude nasledovať 1. november, ktorý je sviatkom všetkých svätých – Všechsvätých a rímskokatolícki veriaci oslavujú ho ako deň, ktorý je venovaný všetkým svätým mučeníkom. Pamiatka zosnulých, čiže Dušičky pripadá na 2. novembra a uctievajú si ju tak katolícki ako aj protestantskí veriaci. Halloween je pohanským sviatkom, ktorý sa svätí v noci z 31. októbra na 1. novembra a uctievajú si ho najmä západné krajiny.

 

Pamiatka reformácie, Všechsvätých, Dušičky, Halloween

 

Pamiatkou reformácie sa pripomína 31. október z roku 1517. Vlani sme oslávili pol milénia odkedy Martin Luther v ten deň na dvere zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov, čím sa začal proces reformácie a odštiepenie protestantskej od katolíckej cirkvi. Luther sa zasadzoval i o používanie materinského jazyka na službách Božích.

Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína slávnosť Všetkých svätých. V poslednom období už aj v evanjelických kalendároch v deň 1. novembra píše Všechsvätých, aj keď vskutku pamiatku na zosnulých si evanjelickí veriaci uctievajú počas celého novembra a osobitný deň Pamiatky zosnulých, podľa našich starších evanjelických kalendárov ako aj podľa Tranovského evanjelického kalendára, je 2. november.

 

Eva Husáriková, Pamiatka zosnulých, olejomaľba

 

Eva Husáriková, Pamiatka zosnulých, olejomaľba

 

Pravoslávni veriaci v Srbsku si na zosnulých spomínajú v tzv. zadušnice, ktoré pripadajú vždy v sobotu a je ich 4 v roku. Takzvané Miholjske zadušnice (Michalské) v tomto roku pripadli na 6. októbra a Mitrovské budú 3. novembra. Tie sa svätia v sobotu pred Mitrovdan, keď sa slúžia tzv. pomeni i parastosi, a podľa pravoslávneho zvyku vtedy sa zapaľujú sviečky a necháva jedlo pre pokoj duší zosnulých.

Žijeme v komerčnej dobe, v ktorej sa skomercializuje všetko, aj to najsvätejšie. Posvätná úcta voči zosnulým sa už aj u nás mení v Halloween. Mladšie generácie s radosťou prijímajú novoty zo Západu a pripájajú sa k miliónom ľudí, ktorí sa v noci z 31. októbra na 1. novembra maskujú v strašidelné postavy a organizujú hlučné zábavy. Čoraz väčší počet hlboko veriacich prejavuje však nespokojnosť s Halloweenom, lebo mienia že v tieto dni by sa ľudia mali skôr stíšiť a s pokorou sa pokloniť zosnulým, než halloweenovať a hulákať. Keďže je Halloween pohanský sviatok, vedenie tak Evanjelickej ako aj Katolíckej cirkvi sa k nemu stavia nanajvýš rezervovane.

Živí so živími... Ľudia od nepamäti cítili potrebu po zakončení tvrdých letných prác dopriať si zábavu. Úctu k zosnulým však treba zachovávať. Navštívme cintoríny, spomeňme si na našich milých a pomodlime sa za nich.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články