45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

Včera v Štúdiu M Novosadského rozhlasu na Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov sa zúčastnilo 59 recitátorov z takmer všetkých dedín a miest, kde žijú Slováci. Prítomných privítal Martin Prebudila, zodpovedný redaktor programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad a prihovorili sa Marcel Hanáček, dramaturg rádia Regina zo Slovenskej republiky a Milada Stankovićová, hlavná a zodpovedná redaktorka Prvého programu Rádia Nový Sad. Súťaž otvorila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. V revuálnej časti vystúpili ochotníci SKOS Detvan z Vojlovice s divadelným predstavením Peter Pan v réžii Alisy Oravcovej.

 

45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

45. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov

 

Recitátori súťažili v štyroch kategóriách: prednes poézie žiakov nižších ročníkov, prednes prózy, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov a žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl.

V kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov prvú cenu získal Aleksandar Asodi z Kysáča, druhú si rozdelili Mia Majerová z Báčskeho Petrovca a David Simendić zo Starej Pazovy a tretiu Mia Jašová zo Starej Pazovy a Matej Hrk z Kovačice.

V prednese prózy najúspešnejšia bola Elenka Straková z Kovačice a druhú cenu porota udelila Andrei Petrusovej z Erdevíka.

V súťaži prednesu poézie žiakov vyšších ročníkov najúspešnejšia bola Veronika Bažaľová z Hložian. Druhú cenu získali Andrej Simendić zo Starej Pazovy a Filip Gál z Aradáča a tretiu Tatiana Filipovićová z Báčskeho Petrovca.

Spomedzi najstarších účastníkov prvé miesto obsadila Monika Bažaľová z KUS Jednota v Hložanoch a druhé Valentína Hudecová z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci.

Porota pracovala v zložení: Katarína Melegová Melichová, Zuzana Týrová a Marcel Hanáček. V mene poroty predsedníčka Katarína Melegová Melichová odporučila pedagógom voliť si nové texty, aby sa z roka na rok neopakovali tie isté a aby texty prispôsobili veku žiaka.

Odmeny zabezpečili Matica slovenská v Srbsku, NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov. Odmeny udelila koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová a súťaž moderovala Anna Asodiová.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články