Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

V cirkevnom zbore v Hlbokom, ktorý je administrovaný senickým farárom Mgr. Jurajom Šefčíkom, sme si v októbri pripomenuli 175. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili viacerí farári Myjavského seniorátu, medzi nimi aj – dnes už vyše 80-ročný – bývalý hlbocký farár Miroslav Hvožďara st. Kázňou slova Božieho poslúžil konsenior Myjavského seniorátu Peter Švehla. Súčasťou Bohoslužieb bolo odhalenie sochy z lipového dreva Jozefa Miloslava Hurbana. Socha je umeleckým skvostom, ktorý bude v budúcnosti súčasťou hlbockej pamätnej izby.

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

 

Peter Švehla kázal na text 1J 5, 4: pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Pripomenul spätosť evanjelických farárov s históriou slovenského národa a zdôraznil, že to, čo sa pred 175 rokmi udialo na hlbockej fare, sa stalo zjednocujúcim prvkom slovenského národného hnutia.

V pokázňovej časti sa v podobnom duchu vyslovil i starosta obce Hlboké a kurátor miestneho cirkevného zboru Miloš Čobrda. K prítomným sa potom prihovoril župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a predseda Dozorného výboru Matice slovenskej Štefan Martinkovič. Okrem nich sa Bohoslužieb zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva kultúry, zástupcovia Slovákov v Austrálii, zástupcovia regionálnych kultúrnych organizácií a ďalší hostia.

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom.

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

 

Slávnostné Bohoslužby v Hlbokom

 

Sochu Jozefa Miloslava Hurbana odhalili Jozef Viskupič, Miloš Čobrda a Juraj Šefčík. Je v životnej veľkosti, z lipového dreva, z košatého stromu, ktorý rástol v hlbockom cintoríne. Je možné, že aj pod touto lipou niekedy Hurban sedával. Sochu vytvoril rezbár Andrej Irša z Kátova, ktorý vo svojom príhovore okrem iného povedal, že s drevom pracuje s láskou a je rád, že mu bolo zverené vytvoriť práve toto dielo.

Nechýbalo ani umelecké slovo v prednese recitátora a herca Juraja Sarvaša. Nebola to však poézia, na akú sme u neho zvyknutí, ale vybral si jednu z plamenných rečí, ktorou J. M. Hurban hájil nielen slovenčinu, ale i postoje a názory svojej doby. A predniesol ju s takým výrazom a zanietením, že prítomní ho počúvali so zatajeným dychom a mali pocit, akoby sa vrátil Hurban a sám sa prihováral.

Bohoslužby veľmi vhodne doplnil sólový spev dvoch piesní Boženy Vojtkovej, pričom pri hymnickej piesni Kto za pravdu horí, sa k nej pridali i ostatní účastníci bohoslužieb.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články