Štvrťstoročné Pohľady k výšinám na Kataríny zaznejú po 1300.-krát

Poslednú nedeľu po sv. Trojici a teda aj poslednú nedeľu cirkevného roka, tentoraz budeme svätiť na Kataríny – 25. novembra. Potom sa už začne advent, štvortýždňové obdobie pred Vianocami. Namiesto štyroch sviec, ktoré krášlia adventný veniec, duchovná relácia Pohľady k výšinám sa popýši dvadsiatimi piatimi. V prvú adventnú nedeľu v roku 1993 po prvý raz totiž zaznela zvučka, ktorá na jednej strane označila začiatok nového vysielania na vlnách Novosadského rozhlasu a na druhej koniec viacročného mlčania o náboženskom a duchovnom živote. Iniciátorka založenia relácie redaktorka Katarína Pucovská, ktorá ju od založenia nepretržite rediguje, sa v prvú adventnú nedeľu 2. decembra podpíše už pod 1301. reláciu. Krstným otcom a prvým cirkevným redaktorom bol vtedajší kulpínsky evanjelický farár, toho času farár CZ Senica na Slovensku Juraj Šefčík, ktorý bol štyri roky koordinátorom medzi SEAVC v Srbsku (vtedy ešte Juhoslávie) a Novosadským rozhlasom.

 

V Selenči roku 1995 počas nahrávania Pohľadov k výšinám

 

V Selenči roku 1995 počas nahrávania Pohľadov k výšinám

 

Článok vo fínskych novinách

 

Článok vo fínskych novinách

 

Keďže sa naše školstvo v povojnovom období pri vzdelávaní a výchove opieralo viac o vedu než evanjelium, vzdelaní ľudia neveľmi boli zasvätení do náboženstva. Preto bola pri zrode relácie nevyhnutná podpora teológa. Za pomoci Mgr. Juraja Šefčíka sa to relatívne rýchlo a úspešne začalo uberať správnym smerom. Bol totiž nanajvýš ústretovým koordinátorom a predovšetkým vďaka nemu sa spolupráca Novosadského rozhlasu so Slovenskou evanjelickou a.v. cirkvou (SEAVC) dobre rozvíjala. Vzájomná účasť na príprave bola regulovaná zmluvou, podľa ktorej kázne v reláciách pripravujú diplomovaní teológovia a o ďalšiu obsahovú a technickú náplň sa postará Novosadský rozhlas.

 

K. Pucovská a J. Šefčík udalosti vždy patrične zaznamenávali

 

K. Pucovská a J. Šefčík udalosti vždy patrične zaznamenávali

 

Tak sa v Pohľadoch k výšinám už vystriedali všetci evanjelickí farári, ktorí pôsobia alebo pôsobili v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Občas však odzneli aj kázne farárov či biskupov zo Slovenska, Kanady, Austrálie a takmer celého sveta. Ku všetkým spravidla boli pridávané priliehavé zamyslenia, v ktorých sa redaktorka snažila poukazovať na tie dobré stránky ľudstva a vsúvať ich do našich uponáhľaných životov. Priliehavou hudbou a ozrejmovaním cirkevných sviatkov či pomenovania jednotlivých nedieľ, sa cirkevná agenda a duchovný rozmer postupne približovali poslucháčom. Cieľovou skupinou relácie neboli a nie sú len starší ľudia, ktorí už nevládzu odísť do kostola a ktorým je náboženstvo blízke, ale sú to aj mladšie generácie, ktorých treba do náboženskej problematiky zasvätiť a obsah relácie prispôsobiť aj im.

 

Juraj Šefčík s manželkou Alicou na návšteve u Kataríny Pucovskej

 

Juraj Šefčík s manželkou Alicou na návšteve u Kataríny Pucovskej

 

S týmto cieľom je prispôsobený aj vysielací termín relácie. Po tom, ako Pohľady k výšinám (ktoré na začiatku trvali iba 15 minút, potom 25, 30 a teraz znovu 25 minút) sa na vlnách Rádia Nový Sad v súčasnosti môžu sledovať v nedeľu predpoludním od 9,05 do 9,30 h.

Relácia neodznela len trikrát, a to počas bombardovania Juhoslávie NATO alianciou v roku 1999, keď sa program na vlnách RNS vôbec nevysielal. Pohľady k výšinám sú jedinou reláciou v programe slovenskej redakcie RNS, ktorú vždy pripravila a aj ďalej pripravuje jej zakladateľka.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články