Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

„Keď som sem prišla mala som zmiešané pocity, že som tu našla aj kúsok svojho detstva, keď sa ľudia ešte mali radi a boli veľmi otvorení a blízki k priateľom a známym a pre nich si nachádzali čas. Keďže sú vianočné sviatky sviatkami pokoja a šťastia, ja by som chcela aj z tohto miesta zaželať vám, aby ste si ich užili v kruhu svojej rodiny a svojich blízkych, aby to boli sviatky dostatku a pokoja, aby vás nič netrápilo, aby ste vyslovili tie tajné želania a aby sa vám na budúci rok naplnili..." Týmito slovami sa J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku prihovorila prítomným na Mikuláša, na predvianočnej recepcii na slovenskom veľvyslanectve v Belehrade. Tunajším Slovákom zaželala aby sa im darilo a Srbsku aby našlo cestu mieru a aby pokračovalo v tých reformách, ktoré sú úspešné a ktoré občania začínajú cítiť. Mladým ľuďom popriala, aby sa tešili, že žijú v tejto krajine, lebo je to naozaj krásna krajina, aby našli tu svoju dobrú prácu a aby neboli nútení odchádzať.

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Predvianočná recepcia na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 

Dagmar Repčeková na prijatí zhodnotila rok, s ktorým sa pomaly lúčime a naznačila, aké úlohy očakávajú slovenský štát v budúcom roku.

„Bolo to dosť zložité obdobie a aj aktuálna situácia nie je veľmi ružová... Boli sme konfrontovaní s problémami, ktoré vznikli s odchodom mladých ľudí zo Srbska na Slovensko, riešili sme problémové zamestnávanie cez agentúry, mali sme problémy s chodom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, riešili sme možnosti oživenia Matice slovenskej... A čo mňa najviac pálilo je to, že keď som prechádzala cez vaše dediny nevidela som len zhasnuté svetlá v niektorých domoch, ale aj to, že je veľa domov na predaj. To ma trochu bolí," povedala slovenská veľvyslankyňa. Zmienila sa aj o doterajšej činnosti NRSNM a v tom kontexte vyzdvihla, že došlo k zmene, vystriedalo sa predsedníctvo Národnostnej rady, poďakovala sa preto starému zloženiu a Anne Tomanovej Makanovej. Podotkla, že napriek určitým škandálom a blokovania činnosti Národnostnej rady..." tých pätnásť rokov ju pevne zakotvilo, našla si svoje miesto aj v politických štruktúrach tejto krajiny a udržala ten štandard, ktorý podľa Ústavy našim Slovákom tu patrí. A pokladám to za veľmi dôležité, aj keď som konfrontovaná s tým, že ľudia odchádzajú..."

Zaželala všetko dobré aj novozvolenej predsedníčke NRSNM Libuške Lakatošovej, aby ten získaný význam národnostnej rady udržal, aby „ naša národnostná rada určovala aj pre tie ostatné rady ako sa má žiť, ako sa má rokovať s orgánmi majoritného štátu, tak aby sa tie ústavné práva zaručili..."

Po príhovore Dagmar Repčekovej náš známy operný spevák Boris Babík za sprievodu hudobného pedagóga Juraja Súdiho zaspieval Tichú noc a neskôr, v neoficiálnej časti, spolu s ďalšími prítomnými v speve a koledovaní ďalej pokračovali.

 

 

Po recepcii na facebookovej stránke Veľvyslanectva SR v Belehrade písalo: Bolo nám veľkou cťou opätovne uvítať v priestore Veľvyslanectva SR v Belehrade zástupcov slovenskej národnostnej menšiny na našej tradičnej krajanskej predvianočnej recepcii. Všetkých účastníkov v úvodnom príhovore oslovila p. veľvyslankyňa Dagmar Repčeková, ktorá vyjadrila svoje potešenie, že sme sa znovu zišli v tak hojnom počte, a zároveň vyzvala prítomných, aby spoločnou snahou a vzájomným porozumením pomáhali zveľaďovať každodenný život srbských Slovákov. Všetkým Slovákom žijúcim v Srbsku želáme veľa úspechov, pokojné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov, a pozitívnu energiu v novom kalendárnom roku!

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články