Ocenenie Jánovi Agarskému

Jednoznačným rozhodnutím odbornej poroty nositeľom plakety Milivoja Nikolajevića na 46. Edícii Umeleckej kolónie Borkovac sa stal Ján Agarský s obrazmi „Motívy s rumských fasád". Umelecká vízia Jána Agarského zobrazená prostredníctvom urbánnej krajinky zjednocuje racionálne a percepciu a konkrétne a intuitívne. V geometrizovaných dielach Agarský svoj zážitok zviedol na pomer medzi formou a farbou a dal mu hodnotu skutočného obsahu. Syntetickým prístupom vznikla štruktúrna jednota všetkých prvkov. Presnejšie, pomocou geometrie a konštruktivizmu umelec dosiahol syntézu medzi vlastným pokojom, vnútornou potrebou pre harmóniu a vizuálnymi údajmi krajinky. Tieto diela sú príspevkom k pokoju, kráse a jednoduchosti. Uvádza sa to v zdôvodnení ceny Jánovi Agarskému, ktorú mu udelili vo štvrtok v Rume.

 

Ján Agarský s najnovšími dielami a ocenením

 

Ján Agarský s najnovšími dielami a ocenením

 

Ján Agarský s najnovšími dielami a ocenením

 

Ján Agarský s najnovšími dielami a ocenením

 

Ján Agarský s najnovšími dielami a ocenením

 

Po farebných krajinkách, kde je príroda spestrená a zobrazená v zaujímavých pastelových kompozíciách, Agarský prekvapil geometrickými zobrazeniami všedných krovov domov, ktorým vdýchol emócie.

Agarského výtvarná tvorba sa začínala s figurálnou maľbou, od ktorej upustil po asi desaťročí a dnes je jeho výtvarný svet umiestnený do hraničného pásma medzi abstraktným výtvarným prejavom a mimetickým konceptom umenia. Ide o takmer abstraktný expresionizmus, je to modernejší smer, ktorý inklinuje k abstraktnému výtvarnému výrazu, ale ho nemožno zaradiť celkom medzi abstrakciu. Základná jeho téma, čiže motív je príroda, príroda ako zákonitosť, ako pravda ako život. V transformáciách krajiny zotrváva dodnes.

Akademický maliar Ján Agarský sa narodil 30. november 1962 v Starej Pazove, kde i dnes žije. Skončil strednú umeleckú školu Bogdana Šuputa v Novom Sade a Vyššiu pedagogickú školu, výtvarný odbor v Belehrade. Maliarstvo študoval v Rijeke a skončil ho na Akadémii umenia v Novom Sade u profesora Jovana Rakidžića. Na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolvoval doplnkové štúdium u profesora Jána Bergera. Pracuje ako výtvarný pedagóg na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka a prednáša výtvarnú kultúru aj v staropazovskej škole Antuna Skalu.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články