Vo Višnjićeve oslávili Druhú slávnosť vianočnú

Vo Višnjićeve, v tamojšom evanjelickom zbore, dnes oslávili Druhú slávnosť vianočnú a pri tejto príležitosti deťom rozdelili vianočné balíčky. Prihovorila sa Zuzana Stupavská, dozorkyňa tohto zboru a kantorka Nataša Kolárová zo Šídu. Fília Višnjićevo patrí k cirkevnému zboru zo Šídu a jeho administrátorkou je Anna Petrovićová, farárka belehradská. Tento zbor v Sriemskom senioráte SEAVC v Srbsku, počítajúci iba niekoľko desiatok veriacich, si cirkevné tradície uctieva a príležitostne sa jeho členovia schádzajú vo svojej modlitebnici, ktorú pred dvomi rokmi rekonštruovali.

 

Deti z Višnjićeva sa dnes potešili balíčkom (Foto: SECAV Šíd)

 

Deti z Višnjićeva sa dnes potešili balíčkom (Foto: SECAV Šíd)

 

Obdivuhodné je, že v dedinke s asi poldruha tisíc obyvateľmi, kde žije hŕstka Slovákov – asi 50, vieru a identitu si húževnato zachovávajú. Od začiatku bohoslužobného života, koncom 19. storočia, v tejto osade cirkevníci pre bohoslužobné účely používali rodinný dom, ktorý si vtedy boli kúpili a prispôsobili. Neskôr, v roku 1960 si vybudovali novú modlitebňu.

 

Modlitebňa vo Višnjićeve (Foto: SECAV Šíd)

 

Modlitebňa vo Višnjićeve (Foto: SECAV Šíd)

 

Objekt, ktorý sa používa ako modlitebňa, bol postavený a potom posvätený 7. júna 1960. Prvá väčšia rekonštrukcia sa na ňom vykonala v roku 1981, a posviacku vtedy vykonal biskup Juraj Struhárik. V deväťdesiatych rokoch, počas fungovania biskupa Jána Valentu, na dvore bola vybudovaná a posvätená železná zvonica. Posledná rekonštrukcia objektu bola dokončená roku 2016, keď vynovenú modlitebnicu posvätil biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský.

Slováci vo Višnjićeve sú aktívni cirkevne, hoci služby Božie navštevuje iba asi desať ľudí. Občas sa tu pracuje aj s deťmi a je to súčasne jediná ustanovizeň, kde si tunajší Slováci môžu pestovať svoj materinský jazyk. Väčšie oslavy si zorganizovali Slováci vo Višnjićeve v roku 2004, keď si pripomenuli 110. výročie príchodu Slovákov do tejto osady. Pri tejto príležitosti vyšla kniha s názvom Slováci vo Višnjićeve 1894 – 2004 od Stanislava Stupavského.

 

Katarína Pucovská

Foto: SECAV Šíd

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články