Druhé pracovné zasadnutie NRSNM

Po voľbách do menšinových parlamentov v Srbsku, ktoré boli 4. novembra 2018 a ustanovujúcom zhromaždení a prvom pracovnom zasadnutí nového zloženia NRSNM v Starej Pazove 4. 12. 2018 a na ktorom za predsedníčku NRSNM zvolili Libušku Lakatošovú, dnes v Báčskom Petrovci usporiadali druhú pracovnú schôdzu našej národnostnej rady. Na nej schválili nový štatút, zvolili troch podpredsedov NRSNM, predsedu, podpredsedov a členov Výkonnej rady ako aj predsedov, podpredsedov a členov výborov pre kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma. Podpredsedami NRSNM sa stali: Pavel Surový, Zlatko Šimák a Tatiana Vujačićová. Schôdza prebiehala v matičnom ústredí a prítomných na začiatku privítal predseda MSS Ján Brtka.

 

Druhé pracovné zasadnutie NRSNM

 

Druhé pracovné zasadnutie NRSNM

 

Druhé pracovné zasadnutie NRSNM

 

Za predsedu Výkonnej rady NRSNM zvolili Miroslava Tomáša. Za podpredsedov boli zvolení: Branislav Kulík a Anna Huďanová a členmi Výkonnej rady sa stali: Svetlana Zolňanová, ktorá bude mať na starosti oblasť vzdelávania, Ján Makan je poverený kultúrou, Zlatko Lenhart informovaním a Janko Havran úradným používaním jazyka a písma. Predsedami štyroch výborov NRSNM budú: Anna Čapeľová (kultúra), Anna Horvátová (informovanie), Janko Kolárik (vzdelávanie) a Vladimír Francisty (úradné používanie jazyka a písma. Podpredsedami uvedených štyroch výborov sa stali: Miruška Kočišová, Milo Chrťan, Katarína Vrabčeniaková a Ján Pálik.

Zmeny v Štatúte NRSNM ozrejmil prof. Dr. Miroslav Vitéz, ktorý poznamenal, že sú úpravy minimálne a urobené boli kvôli zladeniu štatútu so zákonom o národnostných radách.

Po ozrejmení Plánu a programu a Finančného plánu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2019 zo strany riaditeľky Anny Chrťanovej Leskovac, aj tento bod rokovacieho programu dnešnej schôdze NRSNM, podobne ako aj všetky ostatné, členovia pomerne expeditívne absolvovali a schválili.

Zrejme, pred schôdzou bola dosiahnutá politická dohoda a takmer všetky návrhy a body boli odsúhlasené s 22 hlasmi. Návrhy na obsadenie všetkých miest, dokonca aj na členov jednotlivých výborov, predostrela predsedníčka Libuška Lakatošová a všetky jej návrhy boli schválené. Nesúhlas alebo zdržanlivosť pri hlasovaní vyjadrovalo iba 4-5 členov z celkového počtu prítomných 27 členov. Treba však podotknúť, že vážnejších obštrukcií zo strany opozície ani nebolo. Asi tou opozíciou zostali iba členovia volebnej listiny Hej, Slováci – Michal Baláž a prípadne jeden člen Volebnej listiny Liga Slovákov Vojvodiny. Niekoľkokrát sa k slovu hlásil Juraj Červenák a mal aj ironické poznámky, no predsa povedal, že nemienia výraznejšie hatiť prácu NRSNM.

 

Druhé pracovné zasadnutie NRSNM

 

Druhé pracovné zasadnutie NRSNM

 

Druhé pracovné zasadnutie NRSNM

 

V Starej Pazove 4. 12. 2018 prebiehala konštitutívna schôdza nového zloženia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a na nej bol potvrdený mandát novým členom NRSNM. Po ustanovujúcom zhromaždení sa uskutočnila aj prvá schôdza nového zloženia, na ktorej za predsedníčku zvolili Libušku Lakatošovú zo Starej Pazovy. Členmi nového 29-členného menšinového parlamentu slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sa stali predstavitelia štyroch listín, ktorými sa slovenskí zástupcovia uchádzali o miesta v našom najvyššom samosprávnom telese. O tom viac TU: http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/10447-nas-novy-narodnostny-parlament-a-nova-predsednicka

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články