Ochridský prológ

Kapitálne dielo Ochridský prológ – Životy svätých, básne, úvahy, rozjímania a besedy na každý deň v roku autora Sv. Nikolaja Velimiroviča, biskupa Srbskej pravoslávnej cirkvi, významného učenca, teológa, filozofa, dvojnásobného doktora vied, ale predovšetkým svätca a askétu, sa nedávno dožilo prekladu zo srbčiny do slovenčiny. Prekladanie nám trvalo päť rokov – povedal prot. ThDr. Peter Soroka, PhD. ktorý dodal, že na rozdiel od originálu a jeho 1055 strán, preklad vtesnali do 992. strán. Mieni, že má kniha veľký význam nielen pre pravoslávnych, ale všeobecne pre čitateľov, ktorí chcú duchovne rásť. V knihe sú zachytené krátke životopisy vyše 1500 svätcov a autor ku každému dňu roka pripája aj báseň, rozjímanie, úvahu a besedu na rôzne témy, čo z diela robí pokladnicu poznania a múdrosti. Po ruskom, anglickom, nemeckom a španielskom vydaní sa teraz už aj slovenský čitateľ môže každodenne zahĺbiť do krátkych poučení Nikolaja Velimiroviča.

 

Ochridský prológ

 

Výnimočnosť diela je predovšetkým v jeho komplexnosti, keďže sa v ňom nachádza množstvo rozjímaní nad udalosťami zo Svätého Písma a besied (kázní) na rôzne citáty zo Starého a Nového zákona – to všetko 366-krát. Slovenské vydanie je ilustrované ikonami svätých pri každom dni, takže sa v ňom nachádza takmer 400 čiernobielych obrázkov.

Aradáčan Pavel Ďurčok, právnik v Zreňanine mieni, že je Ochridský prológ jedna z najvzácnejších srbských kníh. Nadchnutý dielom Nikolaja Velimirovića aj sám roky prekladal časti Ochridského prológu, ktoré zverejňoval v časopise Svetlo Pravoslávia na Slovensku.

Prezentácia knihy Ochridský prológ v preklade prot. ThDr. Petra Soroka, PhD prebiehala 28. decembra 2018 v Komárne. Nie náhodou práve v tomto meste na Slovensku, kde početní Srbi vytláčaní Turkami, v 17. storočí natrvalo zakotvili. Ako žoldnieri, najatí cisárskym dvorom bránili tamojšiu pevnosť pred Turkami. „Mesto za svoju prosperitu vďačí práve Srbom, ktorí postavili srbský chrám a hlavná ulica sa vtedy nazývala Srbskou ulicou," hovorí Oľga Sedrovičová zo združenia RES Artis zo SR.

V Komárne existuje Pravoslávna cirkevná obec a barokový pravoslávny chrám zo 17. storočia. Republikový ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok Srbska medzi svoje memoriály v zahraničí zaradil aj Crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice - Položenia rizy Presvätej Bohorodičky v Komárne s hrobkami a náhrobníkmi vedľa chrámu, ako aj kaplnku v Komárne. V uvedenom chráme sa pravidelne konajú aj služby Božie a tak sa v nedeľu 6. januára o 9:00, v Štedrý deň podľa juliánskeho kalendára, ktorým sa riadia pravoslávni veriaci, v tomto kostole začnú bohoslužby so Sv. Liturgiou v predvečer Narodenia Isusa Christa.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články