Desiate výročie ÚKVS

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) usporiadali dnes slávnostný program venovaný 10. výročiu pôsobenia. Túto našu profesionálnu ustanovizeň kultúry, založilo v roku 2008 Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Jeho poslanie, vízie a ciele boli jasne definované už pri zakladaní, o čom prvá riaditeľka Milina Sklabinská písala TU: http://www.slovackizavod.org.rs/zavod a dnes to sprítomnila súčasná riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová Leskovac.

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Za desaťročie sa ÚKVS vyprofiloval v opravdivú strešnú profesionálnu inštitúciu kultúry, ktorá zviditeľňuje a zachováva našu tradičnú kultúru a zároveň trasuje cestu novej kultúre vojvodinských Slovákov. Taktiež afirmuje jej osobitosti a špecifiká v čím širších rámcoch. Aktivity ÚKVS sú od samotného začiatku transparentné. Výročné správy o činnosti ÚKVS od roku 2008 po rok 2017 si možno prečítať TU: http://www.slovackizavod.org.rs/zavod/delatnost/godisnji-izvestaji

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Ústavu k jubileu dnes prišli zablahoželať: Dragana Miloševićová, pokrajinská sekretárka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Milina Sklabinská, prvá riaditeľka ÚKVS.

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

Desiate výročie ÚKVS

 

V úvodnej performancii Ervín Malina hostí vítal hrou na kontrabase a Zvonimír Pudelka dokončoval svoj obraz venovaný jubileu ÚKVS, na ktorý sa hostia podpisovali.

V hudobnej časti programu vystúpila hudobná skupina Majamisty trio, Anna Berédiová, Igor Havran a Marek Stupavský. Výroky slávnych čítali Viera Dorčová Babiaková a Miroslav Gašpar. Prezentáciu činnosti ÚKVS zhrnula Aneta Lomenová.

Nevystalo ani šampanské a torta.

Počas programu bola nainštalovaná stála expozícia ÚKVS – výstava portrétov významných osobností z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov akademických maliarov Pavla Popa a Pavla Čániho.

Oslava prebiehala v priestoroch Ústavu na Njegošovej ulici 16/II/7 v Novom Sade.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články