K 75. narodeninám Michala Harpáňa

V dnešný deň 27. októbra 1944 v Kysáči sa narodil profesor na dôchodku Michal Harpáň. Vyštudoval juhoslovanskú literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde najprv pôsobil ako asistent, potom ako docent, profesor a vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry. Zároveň prednášal aj na iných univerzitách doma a v zahraničí. Literárna cesta Michala Harpáňa viedla od začínajúceho literárneho kritika k etablovanému dvojdomému literárnemu vedcovi, suverénne sa pohybujúcemu v dvoch odlišných kultúrnych priestoroch: slovenskom a srbskom. Za výnimočnú prácu mu boli udelené najvyššie ocenenia.

 

K 75. narodeninám Michala Harpáňa

 

Získal trikrát cenu časopisu Nový život (1969, 1975, 1991), Cenu vydavateľstva Obzor (1980), Cenu Samosprávneho záujmového spoločenstva Vojvodiny (1988), Cenu Spolku slovenských spisovateľov (1993), Zlatú medailu Filozofickej fakulty UK (1995), Cenu Pavla Országha Hviezdoslava (2000), Vyznamenanie ministra kultúry SR (2004), Striebornú plaketu ministra zahraničných vecí (2004),titul doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2012), Cenu Ondreja Štefanka (2013), Veľkú medailu svätého Gorazda (2014), Cenu predsedu Národnej rady SR (2015)...

V roku 2015 mu predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na návrh odbornej poroty udelil cenu za výnimočný prínos v oblasti literárnej vedy. „Prof. Dr. Michal Harpáň, Dr. h. c je významnou a uznávanou osobnosťou v oblasti literárnej vedy literárnej komparatistiky, literárnovednej slovakistiky a slavistiky, teórie prekladu a prekladateľskej praxe. Celý svoj aktívny život pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a prekladateľ, pričom jeho prístup sa vo všetkých oblastiach vyznačuje sústredenosťou, metodologickou ucelenosťou, jasnosťou myšlienky a čistotou štýlu," zdôraznila riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave Mgr. Dana Hučková, CSc v laudatiu na dielo Michala Harpáňa.

 

K 75. narodeninám Michala Harpáňa

 

Michal Harpáň, dlhoročný vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte univerzity v Novom Sade, ale aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, okrem iného autor štandardného diela Teória literatúry (1986), ktoré sa dožilo piatich vydaní, je stále aktívny. Na sklonku roka 2018 sa v Ústave svetovej literatúry SAV uskutočnila prezentácia antológie slovenskej literárnej vedy, ktorú profesor Michal Harpáň vydal v Belehrade v srbskom jazyku. Publikácia Modeli i diskurzi nauke o književnosti (Literárnovedné modely a diskurzy) predstavuje prierez literárnej teórie, ako ju od 60. rokov minulého storočia vypestovali tri generácie slovenských literárnych vedcov.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články