Maškaráda a Bele poklade

Maškaráda – maskovaný sprievod v organizácii Múzea Vojvodiny z Nového Sadu sa zorganizoval už 25. krát s cieľom odohnať zimu a privolať jar a zaspomínať si na fašiangové zvyky. Podujatie sa organizuje v ústrety pravoslávnemu sviatku Bele poklade, ktorý je, podobne ako aj Popolcová streda, hraničným obdobím medzi fašiangovou dobou hostín a karnevalov a prichádzajúcim pôstnym obdobím. Na podujatí sa aj tohto roku zúčastnilo zo päťsto maskovaných účastníkov rôznych vekových kategórií: škôlkari, základoškoláci, stredoškoláci, ale i dospelí. Defilovalo sa novosadskými ulicami Dunajskou, Zmaj Jovovou, Kráľa Alexandra, ulicou Modene, Bulvárom Mihajla Pupina... V maškarnom zástupe pochodovali aj masky žiakov našich slovenských škôl a petrovské masky boli nielen povšimnuté, ale aj odmenené.

 

Foto: Múzeum Vojvodiny

 

Foto: Múzeum Vojvodiny

 

Foto: Múzeum Vojvodiny

 

Foto: Múzeum Vojvodiny

 

Foto: Múzeum Vojvodiny

 

Foto: Múzeum Vojvodiny

 

Uvedomujúc si význam zachovania nehmotného dedičstva Vojvodiny ako multikultúrneho a multikonfesionálneho prostredia, Múzeum Vojvodiny od roku 1995 pokračuje v tradícii osláv pravoslávneho sviatku „Bele poklade".

Podľa nášho gregoriánskeho kalendára sa pôst už začal, avšak podľa juliánskeho pravoslávneho Bele poklade v tomto roku budú 1. marca a 8. marca pravoslávni budú svätiť Prvú pôstnu nedeľu.

Kresťanstvo využilo pohanskú tradíciu predzvesti jari, aby sa pred pôstom a Veľkou nocou, ľudia vybúrili a preto sa uskutočňujú rôzne zábavy a karnevaly.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články