Kolektívne identity Slovákov v Srbsku

Druhé vydanie knihy Kolektívne identity Slovákov v Srbsku: Význam slovenských kultúrnych a osvetových inštitúcií a konfesijnej identity pre konštruovanie a reflexie národnej identity Slovákov v Srbsku, uzrelo dnes svetlo sveta napriek núdzovému stavu v krajine, zavedenému kvôli koronavírusu. Prvé vydanie tejto trojjazyčnej srbsko-slovensko-anglickej publikácie vyšlo v roku 2019 v náklade 300 kusov. Knihu vydal Archív Vojvodiny z Nového Sadu a spoluautormi sú Kristijan Obšust a Nebojša Kuzmanović. Hlavný a zodpovedný redaktor je Dr. Nebojša Kuzmanović, riaditeľ Archívu Vojvodiny. V knihe sa na 172 stranách spracúva problematika kolektívnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike s osobitným dôrazom na význam Matice slovenskej, Gymnázia Jána Kollára, Slovenských národných slávností a evanjelickej cirkvi.

 

Kolektívne identity Slovákov v Srbsku

 

Prvotne publikácia vznikla v kontexte vlaňajších osláv stých výročí založenia Gymnázia Jána Kollára, Slovenských národných slávností a kníhtlačiarne v Báčskom Petrovci. Táto stručná štúdia je štruktúrne členená na tri samostatné celky a v nich sa poukazuje na význam Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi a luteránskej konfesijnej identity, Gymnázia Jána Kollára, Matice slovenskej, ako aj Slovenských národných slávností v kontexte oficiálneho udržiavania a prejavovania špecifík národnej identity slovenského spoločenstva, ktoré už viac ako dve a pol storočia existuje na území dnešného Srbska.

Ako sa v záverečných úvahách uvádza, okrem strešných inštitúcií: cirkvi, matice a gymnázia, „...na zachovanie národnej identity Slovákov v Srbsku v značnej miere vplýva aj mimoriadne bohatý spoločenský a kultúrny život tejto národnostnej menšiny, ktorý sa reflektuje v celom rade rôznych praktík, z ktorých sú, okrem radu festivalov, stretnutí spisovateľov a divadelnej produkcie, určite najvýznamnejšie Slovenské národné slávnosti." Tiež sa uvádza, že v posledných dvoch desaťročiach slovenskú identitu posilňujú zintenzívnené kontakty medzi Slovákmi zo Srbska so Slovákmi na Slovensku.

 

Kolektívne identity Slovákov v Srbsku

 

Kolektívne identity Slovákov v Srbsku

 

Mgr. Kristijan Obšust je sociálny antropológ a archeológ a Dr. Nebojša Kuzmanović vyštudoval sociológiu a filozofiu a téma jeho doktorskej dizertačnej práce bola Srbsko-slovenské literárne a kultúrne styky v dobe romantizmu.

Úplné biografie autorov si možno nájsť na:
https://nebojsakuzmanovic.home.blog/biografija/
http://www.cikipm.org/obsust

Kniha je sprístupnená aj v elektronickej podobe a v nej si možno zalistovať TU:
https://arhivvojvodine.org.rs/arhivvojvodine.org.rs/index.php/sr/%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B5/kolektivni-identiteti-slovaka-u-srbiji-2izdanje?fbclid=IwAR0FTgmGlTVJuvegT9cq447Oj_uf50TCwFHDffMXnZvF6RjQJV2PAZHEpaM

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články