V Kovačici historická pamiatka posvätenia chrámu

V Kovačici, Aradáči a Kulpíne si dnes pripomenuli výročia posviacky kostolov. Aradáčsky chrám má 194 rokov, kovačický 192 a kulpínsky oslavuje svoje 141. narodeniny. V Kulpíne prebiehala aj slávnosť konfirmácie a pre Kovačičanov bol dnešný deň historickým a významným aj z hľadiska budúcnosti. Okrem výročia posviacky chrámu, v rámci bohoslužieb usporiadali totiž celozborový konvent a aklamáciou sa prítomní v kostole vyjadrili, že chcú v budúcnosti tvoriť jeden spoločný kovačický cirkevný zbor. Pred mesiacom sa tak vyjadrilo aj 60 presbyterov a dnes zdvihnutím ruky to ich rozhodnutie potvrdili aj členovia oboch doterajších cirkevných zborov. Martin Bajza, ktorý bol doterajším farárom v cirkevnom zbore číslo dva, odteraz bude zvoleným farárom v zjednotenom zbore. Úradne zbor začne pôsobiť ako jeden od 1. januára 2021. Na dnešných bohoslužbách Kovačičania privítali seniora banátskeho Slaďana Daniela Srdića, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho na tému Lk 10, 25-27.

 

Foto: Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v Kovačici

 

Foto: Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v Kovačici

 

Foto: Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v Kovačici

 

Foto: Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v Kovačici

 

Foto: Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v Kovačici

 

Foto: Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v Kovačici

 

Foto: Slovenská Evanjelická cirkev a.v. v Kovačici

 

V deň pamiatky posvätenie chrámu Božieho sa tradične kovačickí zboroví funkcionári a presbyteri zúčastňujú sviatosti prijatia Večere Pánovej. Tak to bolo aj v tomto historickom dni, kedy si kovačickí veriaci naposledy sadali do lavíc ako dva cirkevné zbory. Zo služieb sa s radosťou v srdci domov poberali ako členovia jednotného Slovenského Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Kovačici. K slávnostnej nálade prispeli i zborové spevokoly.

Vďaka Ti, Bože, za chrám náš
i že nás chrániš v láske máš:
Ó, daj nám ducha ochoty
byť hodným tej dobroty.
(Martin Rázus)

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články