Uhorková sezóna

(Porovnávacia analýza dvoch čísel časopisu Hlas ľudu)

Nie je to žiadnym tajomstvom, že náš jediný informačno-politický týždenník Hlas ľudu za minulých pár rokov prešiel cez podstatné zmeny. Menili sa riaditelia, redaktori, dokonca aj niektorí novinári. A menil sa jeho obsah, najmä ten informatívno-politický segment časopisu. Veríme, že sú čitatelia ktorí tieto zmeny uvítali ako dlho očakávané a pozitívne, ale ťažko je nevšimnúť si že sú aj tí, ktorí majú iný názor. Porovnanie je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako človek spoznáva svet okolo seba. Dajme sa teda do porovnávania, porovnajme si Hlas ľudu pred zmenami so Hlasom ľudu po zmenách. Pozrieme si na dve júlové čísla Hlasu ľudu, teda na dve čísla vydané počas tzv. Uhorkovej sezóny, čísla ktoré obsahujú najmenej kontroverzné témy. Aby náš text bol čím kratší, budeme sa zaoberať len s informatívno-politickými stranami časopisu...

 

Uhorková sezóna

 

Aký bol Hlas ľudu pred piatimi rokmi

Hlas ľudu, číslo 30 z 23.7.2016
(https://issuu.com/nvu_hlas_ludu/docs/hlas_ludu_30_2016_-_180)

Redaktorka: Vladimíra Dorčová Valtnerová

Redakcia: Anna Francistyová, Juraj Bartoš, Jaroslav Čiep, Oto Filip, Katarína Gažová, Vladimír Hudec, Anička Chalupová, Stevan Lenhart, Anna Lešťanová, Jasmina Pániková, Juraj Pucovský, Ľubica Sýkorová, Elena Šranková.

Titulná strana Usilovní mladí Hajdušičania (fotografia Vladimíra Hudeca).

Strana 2 Z obsahu - dolná pravá strana, obrázok: Členovia Kolektívu kreatívnych amatérov v Kovačici počas júlových a augustových dní v príjemnom kútiku miestností na poschodí Domu kultúry 3. októbra organizujú letné večierky venované poézii a filmu (Anička Chalupová).

Strana 3 Editoriál Európska budúcnosť na obzore – otvorenie prístupových kapitol 23 a 24 (Anna Francistyová).

Strana 4 stĺpček In press Šikovné komisie o tom, kam odchádzajú peniaze z daní ktoré všetci musíme platiť (Jasmina Pániková), rubrika 7 dní okrem iného aj o otváraní kapitol 23 a 24 (Juraj Bartoš).

Strana 5, Správa zo 4. zasadnutia pokrajinskej vlády (Jasmina Pániková) v ktorej je viac ako tretina textu venovaná tomu, čo počas debaty povedali opozičné strany ako aj pokrajinský ombudsman.

Strana 6, kritický text o novinárskej autocenzúre Malé mediálne otrasy - rubrika No comment (Juraj Bartoš) a efektná karikatúra Iný náhľad (Ďuro Varga)

Strana 7, kritický text Ivana Zafirovića Nezaoberať sa len dôsledkami na margo rozhovoru so vtedajším podpredsedom ÚSŽZ Petrom Procháckom a na tému odchodu mladých vzdelaných ľudí z našej komunity. Dolu, na ľavej strane, výzva Letná stáž v Hlase ľudu. Pozývajú sa mladí záujemci aby počas letnej stáže v týždenníku Hlas ľudu rozvíjali svoje žurnalistické zručnosti.

Strana 8, rubrika Slovensko a dva texty Rastislava Boldockého.

Od strany 9, rubrika Ľudia a udalosti. Najprv dve správy zo zasadnutí lokálnych parlamentov (Nový Sad a Báčsky Petrovec) a v oboch textoch je uvedená aj mienka opozičných poslancov. Dva texty Vladimíra Hudeca o poľnohospodárstve v Hajdušici (mladí a tradícia nádenníctva) a v Jánošíku (neistý zisk z pestovania višní).

Strana 17, kultový humoristický stĺpček Pougár na tému starlét v srbskej diplomacii a o svadbe v miestnostiach Etnografického múzea v Belehrade (Juraj Bartoš).

Aký je Hlas ľudu dnes

Hlas ľudu, číslo 30 z 24.7.2021.

Úradujúca redaktorka: Anna Francistyová

Redakcia: Danuška Berediová-Banovićová, Jaroslav Čiep, Katarína Gažová, Olinka Glóziková-Jonášová, Anna Horvátová Vladimír Hudec, Stevan Lenhart, Anna Lešťanová, Jasmina Pániková, Miroslav Pap, Ľubica Sýkorová.

Titulná strana Ministerka Maja Gojkovićová v Kysáči (fotografia Vahida Cifrića).

Strana 2, Z obsahu – Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry a informovania Maja Gojkovićová navštívila Kultúrne centrum Kysáč a vykonala krst najnovšej fantazmagorickej etno art knihy fotografa a riaditeľa KC Kysáč Pavla Surového.

Strana 2, Editoriál – Neprestajne upozorňovaný, ale predsa sa vraciame do normálu (Olinka Glóziková-Jonášová) o Exite 2021, o Slávnostiach, o pandémii Covid-19.

Strana 3, rubrika Týždeň, dva pripravené texty – Srbsko bude chrániť svoje záujmy, a Srbsko a Goldman Sachs - podľa nasledovných zdrojov: „Tanjug", „FB buducnostsrbijeavucic" a „srbija.gov.rs" (pripravila Miroslava Ožvátová)

Strana 4, text Krst fantazmagorickej etno art knihy Corona alias Koruna (Miroslava Ožvátová)

Stana 5 a 6, text o návšteve ministra poľnohospodárstva Branislava Nedimovića dedine Idvor v kovačickej obci (napísala Olinka Glóziková-Jonášová). Minister navštívil poľnohospodárske gazdinstvo Zakićovcov, rodný dom Mihajla Pupina a Národný dom v Idvore...

Strana 8, dva pripravené texty – Kostajnici donácia z Nového Sadu a Stretnutie mládežníckych veľvyslancov v Novom Sade – oba podľa zdroju „novisad.rs" (pripravil Vladimír Sabo).

Strana 9, text Vo všeobecný prospech (Anna Horvátová) o stretnutí predstaviteľov NRSNM s predstaviteľmi Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, a ešte jeden pripravený text Miroslavy Ožvátovej Nové pracovné miesta podľa zdroju „novisad.rs"

Strana 10, rubrika Ľudia a udalosti, správa zo zasadnutia jednostraníckeho staropazovského lokálneho parlamentu (Anna Lešťanová) kde výbornícka skupina Aleksandar Vučić - Pre naše deti bez rozpravy schválila až 39 bodov denného poriadku a tu je aj text S klobúkom na Skadarlijskej promenáde (ešte jeden text Miroslavy Ožvátovej), o belehradskej manifestácii kde „čerešničkou na torte" bola účasť (čitateľom už príliš známych) Kysáčanov v slovenskom ľudovom kroji...

Strana 11, text o návšteve delegácie obce Stará Pazova v obci Zvečan na Kosove a Metochii (Anna Lešťanová). Petrovdanskú chartu prijal predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović, kým sa čestným občanom obce Zvečan stál Aleksandar Vučić, prezident Srbska.

Strana 13, text Možnosť na nový začiatok – nové byty pre utečencov v Kulpíne (Katarína Gažová). Príhovor na slávnosti udeľovania kľúčov nových bytov mal zástupca predsedu obce Báčský Petrovec Srđan Simić. Tu je aj text Škody po búrke, správa z Báčského Petrovca (Jaroslav Čiep).

Strany 14 a 15, text o trinástej krojovej zábave Združenia žien Matkino srdce v Laliti (Juraj Pucovský).

Strany 16 a 17, text Prípravy na 200-ročnicu od výstavby kostola, o zbore SEAVC v Báčskom Petrovci (Jaroslav Čiep).

Na záver

Pred piatimi rokmi, písalo sa o kovačickom KOKRAM-e ktorý bol onedlho vyhostený z Domu kultúry 3. októbra, tento krátky príspevok o tvorivej kovačickej mládeži napísala novinárka ktorá onedlho prestala písať pre Hlas ľudu. V editoriále sa vtedy (ešte stále) písalo o európskej perspektíve Srbska a o kapitole ktorá je viazaná za právo, slobodu a bezpečnosť občanov. Kapitola 24 do dnes nie je zatvorená, lebo sa Srbsko do dnes nestalo štátom v ktorom občania majú všetky práva, slobody a aj bezpečnosť je otázna. Veľmi efektný stĺpček In press dnes už viac neexistuje, písalo sa v ňom na mnohé pálčivé témy (korupcia vtedy bola témou a dnes je našou každodennosťou). Správy zo zasadnutí parlamentov mohli obsahovať aj odstavce o opozícii a ombudsmanoch (lebo mohli účinne konať svoju robotu). Ešte jeden bývalý autor časopisu Hlas ľudu, Juraj Bartoš vtedy písal o novinárskej autocenzúre ktorá je dnes už samozrejmosťou. Na konci môžeme povedať aj to, že po vypršaní jej mandátu, vtedajšia redaktorka nezostala pracovať v Hlase ľudu.

Päť rokov pozdejšie, v našom jedinom informačno-politickom týždenníku objektívne kritické texty, reakcie a komentáre, karikatúra, efektné a kultové stĺpčeky aké boli In press a Pougár viac neexistujú... Ale čo jestvuje? Po prvé, jestvujú pripravené texty, teda texty nie písane rukou novinárov Hlasu ľudu ale pripravené „podľa zdrojov". Ak sú tieto zdroje celkom jednostranné a naklonené jednému človekovi, vieme aké môžu byť texty pripravené podľa nich? Jasné je, že je priemerne inteligentnej osobe naozaj veľmi ťažko čítať takéto niečo. Po druhé, kým sú niektorí etablovaní autori šupnutí do druhého plánu, vidno že pozoruhodný počet textov v dnešnom Hlase ľudu majú celkom nové novinárske mená, často tu nejde ani o členov redakcie. Dokonca, v takom poradí vecí nebolo čudné ani keď sa stálo že Editoriál – úvodný text ktorý zahlasuje aktuálne, hlavné témy v čísle - píše celkom nový člen redakcie. Po tretie, kým pred niekoľkými rokmi náš informačno-politický týždenník išiel stopami vedúcich srbských týždenníkov ako čo sú Vreme a NIN, dnešný Hlas ľudu sa podobá na týždenníky z obdobia reálneho socializmu – akoby bolo podstatné len sledovať oficiálnu líniu, vyhýbať sa nevhodným témam a nerobiť žiadne vlny. A asi len čakať na lepšie časy alebo dôchodok.

Náš jediný týždenník Hlas ľudu bol a bude. Ale nie je všetko jedno čo si o nás budú myslieť budúce generácie. A tie o nás budú súdiť aj na základe našej dnešnej tlače ...

 

Janko Takáč

 

JANKO TAKÁČ

Janko Takáč (1979) Narodený roku 1979 v Pančeve, žije v Kovačici. Po ukončení kovačického gymnázia, diplomoval pedagogiku na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Pracuje na Základnej škole T. G. Masaryka v Jánošíku a na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici. Uverejňuje texty v mládežníckom časopise Vzlet (prispieva o hudbe, divadle, filme a knihách), v časopise Hlas Ľudu (v prílohe pre kultúru Obzory občas píše o knihách, divadle a o filme) ako aj v mesačníku Nový život (poviedky a eseje). Za príspevky do Vzletu získal Cenu novín Vzlet na rok 2011. Roku 2012, za príspevok do Obzorov mu ASN udelila Cenu Ondreja Krásnika. Píše aj krátku prozu, na súbehoch Nového života roku 2011 a 2015 získal III. cenu kým roku 2013 za poviedku Štráng získal I. cenu.

 

Komentárov  

+2 #5 DesignKritik 2021-09-20 10:17
Dizajn týždenníka je otrasný, úplne mimo základných pravidiel dizajnu, zastaralý, na prvý pohľad škaredý a mätujúci.
Niektoré základné školy majú krajšie svoje školské časopisy, než je Hlas ľudu. FUJ!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-1 #4 RE: Uhorková sezónaVraniar 2021-08-13 06:18
Citovanie Dark:
Kto je teraz riaditeľ?
Nie je to vlastne podstatne? Asi od neho zacina vsetko
A napísali ste mena všetkých, okrem riaditeľa


Nie je riaditelka nahodou zo Stepanoviceva?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+8 #3 RE: Uhorková sezónaSteven Sigal 2021-08-08 15:27
Hlas ľudu už nie je vhodný ani na latrínu.
Proste úroveň politického časopisu so Sevrnej koreii.
Písanie o vodcovi Alekovi a o úspechu sns.
Podstatné informácie o živote slovákov v srbsku chýbajú.
Odoberali sme Hlas ľudu ale už rok neodoberáme lebo ako som uviedol žiadne relevantné info o živote a činnosti alovenakej menšiny
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+8 #2 RE: Uhorková sezóna21472 2021-08-05 07:14
Hlas ľudu by sa teraz mal premenovať na Hlas Srbskej pokrokovej strany.
Neinformuje o podstatných veciach a problémoch. Rybacie paprikáše, výlety penzistov na Dunaj a podobné témy dominujú. Kde je podrobná analýza o vysťahovalectve, o skomných platoch v súkromných podnikoch, o proteste petrovských Srbov v liste ministerstvu, že sú národnostne ohrození, lebo názov školy nie je napísaný aj cyrilokou a tým, že sa podobizeň Jána Čajaka v škole podobá na náhrobok...
Vystúpenie kulpínskeho opozičného výborníka sa odsudzuje ako neprimerané a neuvedie sa, že on iba poukázal, že sa kulpínskym lovcom z rozpočtu ponúklo na ročnú činnosť 5000 dinárom, kým voči spolkom v iných osadách obce vládnuca koalícia bola oveľa štedrejšia. Kulpínski jágri môžu sa rozhadzovať so závratnou sumou 417 dinárov mesačne. Možno im gratulovať, že ju dôstojne odmietli. No v Hlase sa o tom nedozvedieme.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+9 #1 RE: Uhorková sezónaDark 2021-08-04 01:49
Kto je teraz riaditeľ?
Nie je to vlastne podstatne? Asi od neho zacina vsetko
A napísali ste mena všetkých, okrem riaditeľa
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články