OBRAZY MÔJHO SVETA

OBRAZY MÔJHO SVETA
 
V piatok, 27. novembra v Sarvaši v Maďarsku, staropazovské Artcentrum Chlieb a hry s predstavením Obrazy môjho sveta otvorí Medzinárodný festival slovenských divadiel stredoeurópskych krajín.
 
O dva dni neskôr, teda v nedeľu 29. novembra 2009 s rovnakým predstavením staropazovčania vystúpia v Bratislave v Radošinskom naivnom divadle.
 
Autor: Miroslav Benka
Názov predstavenia: OBRAZY MÔJHO SVETA
Produkcia: ART CENTRUM CHLIEB A HRY 2009
 
foto
 
„Vďaka úspechom predstavenia Chlieb a hry prišiel som na ideu, aby sme si so skupinou umelcov v Starej Pazove založili umelecké centrum pod názvom Art centrum Chlieb a hry. Cieľom nám bolo, aby sme sa pod heslom Lokálne – regionálne – univerzálne! pokúsili niečo vymeniť v našej kultúre, v najšľachetnejšom zmysle slova, teda afirmovať naše umenie doma a v zahraničí.“– Miroslav Benka

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné články