Po 77. rokoch ďalší Kulpínčan ordinovaný za evanjelického kňaza

Po 77. rokoch ďalší Kulpínčan ordinovaný za evanjelického kňaza
 
V rámci slávnostných služieb Božích, dnes v kulpínskom chráme Božom, za prítomnosti najvyšších predstaviteľov našej cirkvi, prebiehala ordinácia Jána Vidu za evanjelického kňaza. Ako vo svojom príhovore zdôraznil Vladimír Grňa, farár domáceho cirkevného zboru, po 77. rokoch, kedy pred kulpínskym oltárom v máji roku 1934 za kňaza ordinovali Karola Chalupku, Ján Vida je v poradí druhý Kulpínčan ordinovaný za farára v rodisku.
 
foto
 
Slávnostný čin ordinácie vykonal Samuel Vrbovský, biskup SECAV v Srbsku za pomoci seniorov sriemskeho a báčskeho Jána Vinkoviča a Vladimíra Valentu
 
foto
 
Prvú časť služieb Božích odbavovali Slađan Daniel Srdić, farár cirkevného zboru z Jánošíka, Jasmina Kotasová-Medveďová farárka CZ Báčska Palanka a Martin Bajza, farár CZ Vojlovica. Spovedný príhovor mal Vladimír Valent, senior báčsky a farár selenčský a kázeň Ján Vinkovič, senior sriemsky a farár boľovský. Vysviacku vykonal d.p Samuel Vrbovský, biskup SECAV v Srbsku. Spevom a slovom sa prihovorila i kulpínska pokonfirmačná mládež vedená Marínou Kaňovou ako aj kulpínsky cirkevný spevokol.
 
foto
 
foto
 
foto
 
V mene kulpínskeho cirkevného zboru mladému kaplánovi úspešnú prácu na vinici Pánovej zaželal Ján Petráš
 
foto
 
Mladá teologička CZ Hložany Anna-Mária Benková sa prihovorila v mene našich študentov teológie a Jánovi Vidovi zaželala veľa úspechov v ďalšej práci
 
foto
 
Príhovorom a piesňou slávnosť ordinácie zveličil aj spevokol a mládež erdevíckeho cirkevného zboru, do ktorého Ján Vida nastupuje za kaplána
 
foto
 
S erdevíckou cirkevnou mládežou Ján Vida pracuje už zo 3 roky, koľko rokov v tomto zbore aj odbavoval služby Božie ešte ako študent
 
Svojho budúceho kaplána-administrátora prišli pozdraviť i predstavitelia z Ľuby, Sriemskej Mitrovice a Lugu ako aj profesorka z Teologickej fakulty z Bratislavy Jana Feketeová.
 
foto
 
Spoločná fotka všetkých účastníkov dnešných služieb Božích v Kulpíne
 
foto
 
Ján Vida s učiteľmi a vychovávateľmi zo základnej a strednej školy a z fakulty v Bratislave
 
V Kulpíne sa narodili i títo evanjelickí farári:
Samuel Širka (1890) - za farára ordinovaný Békeščabe,
Štefan Kvas (1895) - za farára vysvätený v Pešti
Gustav Klobušický (1898) - za farára ordinovaný v Bratislave a ,
Kornel G. Kvas (1900) - za farára ordinovaný v Turčianskom Svätom Martine Karol Chalupka (1911) – za farára vysvätený v Kulpíne
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články