Cena Únie českých spisovateľov 2012 slovenskému spisovateľovi

Cena Únie českých spisovateľov 2012 slovenskému spisovateľovi
 
„Uveď nás do najsladšieho pokušenia
bav nás
zbav nás zábran
zbraniam strieľať zabráň.“
To sú verše držiteľa tohtoročnej Ceny Únie českých spisovateľov Pavla Janíka z básnickej zbierky Buď vôňa tvoja. Cenu získal za podporu česko-slovenských kultúrnych vzťahov.
 
foto
 
Karel Sýs, Pavol Janík a Ján Tužinský (Foto Oľga Janíková)
 
Prezident Unie českých spisovatelů Karel Sýs (vľavo) v prítomnosti predsedu Spolku slovenských spisovateľov Jána Tužinského (vpravo) odovzdáva Cenu UČS tajomníkovi Spolku slovenských spisovateľov a šéfredaktorovi časopisu SSS Pavlovi Janíkovi (v strede).
 
„Pri vchode nikam
nám raz vrátia vstupné
za život, ktorý stál za to,
aj keď nestál zaveľa.“
                    Pavol Janík
 
Portál http://www.humanisti.sk prináša príhovor tajomníka Spolku slovenských spisovateľov a šéfredaktora časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník Mgr. art. Pavla Janíka, PhD., pri príležitosti prevzatia výročnej Ceny Unie českých spisovatelů, ktorú mu odovzdal prezident UČS významný básnik európskeho formátu Karel Sýs.
 
PAVOL JANÍK: Česko-slovenské literárne súvislosti
 
K evidentným paradoxom integračných procesov v európskom i globálnom kontexte patrí niekoľko flagrantných skutočností – predovšetkým kultúrna, ekonomická i politická dezintegrácia slovanských krajín.
 
V atmosfére otvorenej spoločnosti a uprostred informačného boomu vieme čoraz menej sami o sebe a jeden o druhom – o najnovších tvorivých pohyboch v našich vlastných a najbližších susedných literatúrach, spojených historickými tradíciami, spoločnými sociálnymi skúsenosťami, kultúrnou a jazykovou príbuznosťou i podobnosťou mentalít. V centre pozornosti nadnárodných i lokálnych médií už vyše dvadsať rokov stojí kreatívna produkcia západnej a najmä zaoceánskej proveniencie, ktorá získala dominantné postavenie a vytláča na okraj domáce umelecké prejavy.
 
Poslaním Spolku slovenských spisovateľov je optimalizovať podmienky vzniku a šírenia originálnych hodnôt slovenskej literatúry, ako aj obnovovať narušené prirodzené medziliterárne vzťahy – v tomto smerovaní patrí kľúčové miesto opätovnému nadväzovaniu živých česko-slovenských literárnych súvislostí.
 
Spolok slovenských spisovateľov úzko spolupracuje s Unií českých spisovatelů, čo symbolizuje aj čestné členstvo niektorých vrcholných predstaviteľov v oboch organizáciách. Sústreďujeme sa na uskutočňovanie konkrétnych spoločných literárnych a publikačných aktivít. Do rámca vzájomných kontaktov vhodne zapadá i recipročná prezentácia súčasnej poézie a prózy na stránkach našich periodík Obrys-Kmen a Literárny týždenník, ako aj časopisu pre mladých autorov Dotyky. Verím, že vzájomná percepcia aktuálnej literárnej tvorby je pre českých a slovenských čitateľov obohacujúcim umeleckým zážitkom.
 
Som veľmi rád, že po minuloročnom udelení Ceny Unie českých spisovatelů predsedovi Spolku slovenských spisovateľov, poprednému prozaikovi a vynikajúcemu esejistovi s medzinárodným renomé PhDr. Jánovi Tužinskému, PhD., som sa stal držiteľom tohto prestížneho ocenia.
 
Chápem to ako stimul i záväzok pokračovať v úsilí ďalej rozvíjať tvorivú kooperáciu s českými literárnymi kolegami, z ktorých viacerých pokladám za blízkych osobných priateľov.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články