110. výročie posvätenia chrámu Božieho V Bielom Blate

110. výročie posvätenia chrámu Božieho V Bielom Blate
 
Lizika čiže dnes už Biele Blato bolo založená v roku 1883. Hneď po príchode do novej osady si osadníci vytvorili filiálnu cirkev, ktorá patrila k Slovenskej ev. aradáčskej matkocirkvi. Roku 1895 prichádza do osady farár Ján Štebra z Modry Kráľovej, ktorému sa pripisuje veľká zásluha pri výstavbe evanjelického kostola v roku 1902 a fary v roku 1903. Nasledovali ďalší farári : Martin Droba , Juraj Kerďo, Pavol Čapeľa, Ondrej Očenáš, Ján Makan, Juraj Šefčík, Ondrej Marčok, Vladimír Grňa, Mária Popićová a kaplán Branislav Kulík. Včera si v tomto cirkevnom zbore, za účasti desiatich duchovných pastierov, pripomenuli 110. výročie posviacky kostola.
 
foto
 
foto
 
Na predpoludňajších službách Božích okrem domáceho kaplána Branislava Kulíka sa prihovoril i senior Banátskeho seniorátu Mgr. Pavel Sklenár a niekdajší bieloblatský farár, v súčasnosti senior Myjavského seniorátu na Slovensku Mgr. Juraj Šefčík.
 
V chráme Božom odhalili i pamätnú tabuľu s menami všetkých doterajších bieloblatských farárov.
 
foto
 
K jubileu Bieloblatčanom zablahoželal veľvyslanec SR v Belehrade J.E. Ján Varšo
 
foto
 
S priliehavou kázňou a zároveň spomienkou na svoje pôsobenie v Bielom Blate sa prihovoril Juraj Šefčík
 
foto
 
foto
 
Branislav Kulík, Ondrej Marčok, Mária Popićová, Vladimír Grňa a Juraj Šefčík
 
Na oslavách sa krásnym spevom predstavil domáci cirkevný spevokol ako i spevokol z Aradáča.
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
Text Katarína Pucovská
Foto Marína Hríbová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články