Daj Boh šťastia tejto zemi

Daj Boh šťastia tejto zemi
 
Včera večer v sieni Domu kultúry v Selenči odznel Vianočný koncert duchovných piesní pod názvom Pánovi spievame spolu. Spievali sa klasické skladby, ľudové piesne, koledy a skladby súčasných autorov. Koncert sa skončil dojímavým záverom keď viacej ako dvesto účastníkov zaspievalo skladbu Tichá noc, svätá noc a slovenskú koledu Daj Boh šťastia tejto zemi.
 
foto
 
Komorný zbor Zvony
 
Pánovi spievame spolu – tento už tradičný koncert Komorný zbor Zvony a orchester Zvonivá cimbalovka venujú na konci roka svojím spoluobčanom ale aj všetkým milovníkom duchovných piesní a zborového spevu. Potlesku obecenstva sa tešili ako jednotlivci tak aj zbory a orchestre. Najprv sa predstavili tí najmladší Selenčania členovia orchestra pomenovanom ako Orchestrík a za ním aj Sláčikové trio.
 
foto
 
Orchestrík
 
foto
 
Sláčikové trio
 
V pokračovaní sa predstavili zbor a orchester základnej školy Jána Kollára Zvončeky. Na javisku sa ďalej striedali triá, kvartetá a zbory tak zo Selenče ako aj zo susedného Báča a Vajsky, ale aj zbor Agapé z Nového Sadu.
 
foto
 
Žiacky orchester Zvončeky
 
foto
 
Zbor Agapé z Nového Sadu
 
Tradične sa na koncerte zúčastňujú zbory evanjelickej a.v., a rímskokatolíckej cirkvi zo Selenče. Na javisku nechýbali ani malí vinšovníci. Slavica Stredojevićová-Jefimija zo Sriemskej Mitrovice sa tiež pravidelne zúčastňuje na tomto koncerte. Repertoár všetkých účastníkov bol ladený v duchu nastavajúcich sviatkov. Diváci spokojní opúšťali sieň domu kultúry plní dojmov z toho čo mohli počuť a vidieť a na tento spôsob sa mohli duchovne pripraviť k nastávajúcim sviatkom.
 
foto
 
Zbor evanjelickej a. v. cirkvi Ozvena
 
Tento koncert prilákal veľký počet milovníkov duchovných piesní a zborového spevu. O technickú stránku sa postaral Božidár Ralbovský a program moderovala Mária Nosálová, členka Komorného zboru Zvony. Koncert finančne pomohli Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Obec Báč, Miestne spoločenstvo Selenča a základná škola.
 
foto
 
Na záver všetci účastníci spoločne zaspievali Tichú noc
 
Na koncerte boli prítomní aj predstavitelia Obce Báč. Zásluha patrí určite všetkým, ktorí priložili ruky k organizácii koncertu ale najviac hlavnému koordinátorovi, ktorý nielenže organizačne prispieva ale nacvičí aj veľkú časť účinkujúcich zborov a to je PaedDr. Juraj Súdi. Organizátori koncertu na záver prisľúbili, že keď bude zdravia tak aj o rok bude takýto koncert v Selenči.
 
Juraj Berédi - Ďuky

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články