Svetový modlitebný deň

Svetový modlitebný deň
 
Každoročne sa v prvý marcový piatok koná Svetový deň modlitieb žien. Ekumenický Svetový deň modlitieb sa konal aj v Selenči v evanjelickom kostole. Konali ho spoločne príslušníci evanjelickej a. v. cirkvi a rímskokatolíckej cirkvi. Texty a piesne z prichystaného programu predniesli členky cirkevných zborov a speváci v cirkevných speváckych zboroch oboch cirkví. Prihovorili sa aj zboroví farári, dekan Marian Dej v mene rímskokatolíckej a zborový farár a senior báčsky Vladimír Valent.
 
foto
 
Svetový deň modlitieb (SDM) je celosvetové hnutie kresťanských žien, ktoré začali organizovať členky Presbyteriánskej cirkvi v USA koncom 19. storočia. Postupne sa k nim pridávali ženy z ďalších kresťanských cirkví na celom svete. Dnes sú do hnutia zapojené ženy rôznych rás, národností, kultúr a tradícií vo vyše 180 krajinách sveta. Cieľom iniciatívy je vzájomné spoznávanie a zbližovanie kresťanských spoločenstiev a zároveň pomoc pri odstraňovaní biedy vo vzdialených krajinách. Každý rok ho tematicky pripravujú kresťanské ženy z inej krajiny sveta pre všetkých kresťanov. Modlitebné texty na rok 2013 na tému „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma“ pripravili kresťanské ženy z Francúzska.
 
Juraj Berédi - Ďuky

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články