Svetový modlitebný deň

Svetový modlitebný deň
 
Každoročne sa v prvý marcový piatok koná Svetový deň modlitieb žien. Ekumenický Svetový deň modlitieb sa konal aj v Selenči v evanjelickom kostole. Konali ho spoločne príslušníci evanjelickej a. v. cirkvi a rímskokatolíckej cirkvi. Texty a piesne z prichystaného programu predniesli členky cirkevných zborov a speváci v cirkevných speváckych zboroch oboch cirkví. Prihovorili sa aj zboroví farári, dekan Marian Dej v mene rímskokatolíckej a zborový farár a senior báčsky Vladimír Valent.
 
foto
 
Svetový deň modlitieb (SDM) je celosvetové hnutie kresťanských žien, ktoré začali organizovať členky Presbyteriánskej cirkvi v USA koncom 19. storočia. Postupne sa k nim pridávali ženy z ďalších kresťanských cirkví na celom svete. Dnes sú do hnutia zapojené ženy rôznych rás, národností, kultúr a tradícií vo vyše 180 krajinách sveta. Cieľom iniciatívy je vzájomné spoznávanie a zbližovanie kresťanských spoločenstiev a zároveň pomoc pri odstraňovaní biedy vo vzdialených krajinách. Každý rok ho tematicky pripravujú kresťanské ženy z inej krajiny sveta pre všetkých kresťanov. Modlitebné texty na rok 2013 na tému „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma“ pripravili kresťanské ženy z Francúzska.
 
Juraj Berédi - Ďuky

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články