Prostonárodný zábavník / Prostonárodnj Zábawnjk

Prostonárodný zábavník / Prostonárodnj Zábawnjk
 
Digitalizácia. Dnes časté slovo, a preto by sa hádam patrilo trochu spopularizovať práve tento druh médií. Súčasnosť je mediálne preplnená najmä rôznymi aférami, vojnami, násilím…, preto vari nezaškodí nazrieť do poézie. No nie dnešnej, ale tej dávnejšej. V rokoch 1843 - 1844 vychádzal ručne písaný Prostonárodný zábavník, pod vydavateľským dohľadom (zrejme vydavateľa) Ludovíta Reussa, ktorý patrí medzi zberateľov ľudovej slovesnosti. Takže nazrime, o čom a ako sa vtedy písalo.
 
foto
 
Prostonárodnj Zábawnjk, Djl 3, Sw XI, d. 21. ledna 1844, uspořadowán L. Reussem
 
Prepis je bez jazykovej korektúry v podobe, ako bolo možné prečítať originálny zápis. Pôvodný časopis sa nachádza na adrese: http://digitalna.kniznica.info/cgi-bin/library?e=d-01000-00---off-0prostona--00-1----0-10-0---0---0direct-10-DC--4-------0-1l--11-sk-50---20-about-nitra--00-3-1-00-0-0-11-0-0utfZz-8-00&a=d&c=prostona&cl=CL3.10&d=HASH7ddd3db0a70882245d48e7. Uvádzame ju pre prípad, že by mal niekto záujem pozrieť si originál, prípadne by si chcel pozrieť aj ďalšie zverejnené diela. Autor básní je anonymný, ale píše sa, že pochádzal z Malohontu.
 
Báseň označená číslom 1:
Kotrá žena dobrá ta muža šanuje
Koď vom príjde z Krčmi pekně ho vyzuje
A koď ho vizuje pekně mu hovorí
Tajdi že na pokoj mužu do komory
„Nejdem ženo nejdem, lebo sa ťa bojím
„Prepiu som toljarik, ďe že ho zarobím
„Puojdem do doliny nakopem zeliny
„Buďem ťa ja núti po pet pjatkou s nimi.
 
Báseň označená číslom 2:
Pjerko moje pjerko, vršok ti zelený
Nebuďem ťa nosiť, Krome do jeseni
Ešťe ťa ja pjerko z jeseni ponosím
A potom ťa pjerko na klinec zavesím
Na klinčok na sťenu, na chvojku zelenú
Keď na ťeba pozrjem, slzy ma zalejú.
 
Báseň označená číslom 4:
Povjem ti já mojá milá dobrý deň!
Požičajmi tvojej Krásy na týžden
Keby som já moju krásu ta dala
Ďežeby by na ňeďelu hladala.
Tajdi že ti mojá milá do sklepu
Tajdi že ti na tú drahú ňetotu
          Tam netotu ňedajú
          Kým prísahať ňebudú.
 
Báseň označená číslom 5:
Potokom potokom Koňíčok moj skokom
Vyjdi milá vonká, milý ti pod oknom
A já ver ňevyjďem, lebo mi netreba
Weď já mám frajera Krajšího od ťeba
„Keď ti máš frajera, a já mám frajerku,
krásnějšú pokňejšú uprimnejšú od ťeba.
 
Báseň číslom 22:
Šuhaj šuhaj kať ťa lámau
Ňejedno si djevča sklamau…
Keď som zklamau, nach som zklamau
Veď mi pán Boh dopomáhau
Zklamau som já dve dovice
Zaslúžiu som šibenice
Šibenice maľovanje
Zlatom striebrom vybijanje.
 
A aspoň jednu z časti „Pjesnički“
 
Čože ti mne nagmilegší podaruješ
Keď z Revúci, keď z Revúci powandruješ
Darugem ti (ti) prsten zlatí
Čo ma stojí, čo ma stojí tri dukáti.
Zlato stojí zlato stojí nehovorí
Za milíma za milima duša bolí.
 
Čože ti mne nagmilegší podaruješ
Keď z Revúci, keď z Revúci powandruješ
Darujem ti strom zelení
Prede dvermi prawow rukow zasazení
Na tom strome pantla bielá
a wtej pantle láska celá.
 
Pozorný čitateľ iste postrehol rôzne spôsoby písania g-namiesto j, ktoré pisateľ v niekoľkých slovách prepisoval, ale niekde ich ponechal v novom tvare ako j. Je to znak bernolákovčiny, ktorá sa používala do roku 1843. Takže dielo vzniklo na prelome pravopisov. Medzi znaky bernolákovčiny patrí aj písanie w namiesto v.
 
Ján Sabo, Prievidza

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články