Nadviazanie spolupráce s krajinami V4

Nadviazanie spolupráce s krajinami V4
 
AERD Padina sa v máji zúčastní na Májovej veselici - sústredení na rozhraní troch štátov - Česka, Slovenska a Poľska v dedina Řeka. Po prvý raz sa na stretnutí zúčastnia aj zástupcovia zo Srbska, konkrétne z Padiny. Predstavíme sa folklórom, výstavou insitných maliarov, výstavou spolku žien a srbskými piesňami. Tento Severomoravský kraj, dediny Markvartovice, Řeku a Třanovice navštívila delegácia z našej krajiny vedená Martinom Markušom, predsedom AERD Padina aj v dňoch 14.-16.apríla.
 
foto
 
Návšteva školy v Markvertoviciach a prezentácia využívania ineraktívnej tabule na hodinách
 
Cieľom návštevy bolo nadviazanie vzájomnej cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja malých a stredných podnikov, kultúry, športu ako i spolupráce pri realizácii projektov v rámci stredoeurópskej oblasti V4, podobne ako tomu je v prípade partnerstiev s českými, slovenskými a poľskými mestami.
 
Delegácia vyjadrila veľa pozitívnych názorov na spoluprácu, prejavila záujem predstaviť svoje folklórne skupiny, insitných maliarov, nadviazať spoluprácu s cirkvami, spolkami, školami, škôlkami, podnikateľmi a v závere opätovala pozvanie hostiteľom. Pracovnej cesty sa zúčastnili aj predseda MS Ľuba Janko Topoľjski a zástupca Obce Šíd Romko Papuga.
 
Tlačová správa - Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina

Komentárov  

-2 #1 novinarka 2013-04-24 08:07
Deti v Pivnici sa vďaka prostriedkom zo Slovakaid budú učiť interaktívne! :-)
Deti by mali tráviť voľný čas interaktívne! Súčasná doba si priam vyžaduje usmerniť detskú kapacitu, ich vnímavosť a energiu v správnom smere. Avšak, všetky nové technológie a počítačové programy, cez ktoré sa takáto výučba realizuje sú finančne náročné a školy si to z vlastných prostriedkov nemôžu dovoliť. V rovnakej situácii je aj pivnická základná škola, ktorá sa v spolupráci s Asociáciou pre edukáciu a rozvoj z Padiny snažila získať finančné prostriedky z rôzných EU programov a donácií. Výsledkom spolupráce je schválený projekt na kúpu interaktívnej tabule.
Projekt “Modernizácia informačných a komunikačných technológií na základnej škole 15.-ho októbra z Pivnice“ od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov Slovak ejdu získal 4 tisíc 368 euro.
Interaktívna tabuľa je moderná pomôcka, ktorá slúži na zefektívnenie vyučovania a umožní deťom hravou formou oboznámiť sa so svetom počítačov a moderných technológií.
Projekt " Modernizácia informačných a komunikačných technológií" je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie spôsobu vzdelávania a vyučovacích metód. V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania.
Škola sa vďaka tejto pomôcke mení v modernú školu podľa noriem a požiadaviek EU. Za svoj prioritný cieľ si zamestnanci pivnickej školy vytýčili dosiahnúť v predprístupovom období ešte aj finančné prostriedky na renovovanie kabinetov a modernizáciu školy.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články