Decénium NRSNM

Decénium NRSNM
 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku si vo štvrtok pripomenula desaťročie svojho pôsobenia. Slávnostný program prebiehal v budove zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová – Makanová, ktorá túto funkciu zastáva od založenia našej najvyššej legálnej a legitímnej ustanovizne, podala správu o doterajšej práci NRSNM a udelila ceny zaslúžilým jednotlivcom a inštitúciám. Prezentovaná bola i publikácia k jubileu Rady a jej 10-ročnom pôsobení.
 
foto
 
Foto: vojvodina.gov.rs
 
Podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík predstavil pamätnicu Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013, ktorá je svedectvom vzniku a činnosti národnostnej rady počas prvých desiatich rokov pôsobenia.
 
foto
 
Foto: vojvodina.gov.rs
 
Predsedníčka Anna Tomanová Makanová udelila 7 Cien NRSNM, jednu osobitnú cenu, ako aj 16 plakiet národnostnej rady: 5 bronzových, 8 strieborných 3 zlaté plakety.
 
Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získali: dnes už bývalý minister školstva Republiky Srbsko Žarko Obradović, bývalý predseda Národného zhromaždenia Republiky Srbsko a minister kultúry Republiky Srbsko Predrag Marković, bývalý minister pre ľudské a menšinové práva Republiky Srbsko Svetozar Čiplić a predseda vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Bojan Pajtić.
 
foto
 
Foto: vojvodina.gov.rs
 
Cenu NRSNM získali i osobnosti zo zahraničia a to: predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a bývalý mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Igor Furdík, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky a podpredseda vlády Slovenskej republiky a bývalý mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Miroslav Lajčák, ako aj minister školstva, vedeckého výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.
 
Osobitnú cenu NRSNM získal Tamás Korhecz, predseda Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny a bývalý pokrajinský tajomník pre správu, predpisy a práva národnostných spoločenstiev.
 
Jubileum NRSNM prišiel osláviť veľký počet predstaviteľov pokrajinskej vlády a pokrajinského zhromaždenia, jednotlivých ministerstiev, sekretariátov, národnostných rád národnostných menšín, Slovákov žijúcich v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a ďalší, ktorí sa počas uplynulých 10 rokov zapájali do jej činnosti.
 
K jubileu NRSNM je nainštalovaná výstava fotografií vo foyer SVD v Báčskom Petrovci redaktora týždenníka Hlas ľudu Ota Filipa. Jej vernisáž bola včera, pred slávnostným otváracím programom tohtoročných SNS 2013.
 
foto
 
Autor výstavy pred najnovšími zábermi zo štvrtkového slávnostného zasadnutia NRSNM (Foto: Martin Pucovský)
 
foto
 
Desaťročie v objektíve – tak pomenoval výstavu jej autor Oto Filip (Foto: Martin Pucovský)
 
foto
 
Najstaršie zábery zo zhromaždenia elektorov (Foto: Martin Pucovský)
 
„Po prvých desiatich rokoch existencie a pôsobenia našej národnostnej rady možno bez okolkov kvitovať: boli pri nej, vôkol nej a v nej udalosti veľké a slávne, taktiež udalosti skromnejšie a nenápadnejšie. No všetky bez rozdielu mali a majú význam pre náš dnešný národnostný život, v mnohom stelesňujúci naplnenie snov našich predkov.“ – uviedol v afiši k výstave jej autor Oto Filip.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články