Slováci zo sveta sa zišli na Ukrajine

Slováci zo sveta sa zišli na Ukrajine
 
V pondelok 16. septembra, sa skončili Dni slovenského zahraničia na Ukrajine, ktoré sa začali v piatok 13. septembra. Tradičnej akcie SZSZ sa zúčastnila tridsiatka vrcholných predstaviteľov slovenského sveta z 8 krajín Európy, aby sa v autentickom prostredí oboznámili s podmienkami života, úspechmi a problémami tejto výnimočnej komunity. Tohtoročné dni sa konali v gescii Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku, za účasti Matice slovenskej v Zakarpatsku i za aktívnej podpory Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode. Na dňoch sa zúčastnili aj predseda a podpredseda ÚSŽZ Igor Furdík a Peter Prochácka, generálna konzulka SR Janka Burianová a na jednotlivých akciách aj vysokí predstavitelia zakarpatskej štátnej administratívy a samosprávy.
 
foto
 
Foto Andrej Meleg
 
„Slovenskú menšinu na Ukrajine vnímame v Svetovom združení Slovákov v zahraničí, ktoré zastrešuje viac než sto najvýznamnejších spolkov a inštitúcií slovenského sveta v 23 krajinách všetkých kontinentov, doslova ako zázrak,“ povedal predseda SZSZ Vladimír Skalský. Za sovietskych čias sa podľa neho nesmelo ani pripustiť, že takáto komunita existuje, nesmelo sa rozprávať po slovensky.
 
foto
 
V. Skalský s generálnou konzulkou Slovenskej republiky v Užhorode Jankou Burianovou na rokovaní v sídle zakarpatskej štátnej administratívy (Foto Monika Necpálová)
 
foto
 
„Táto ratolesť mala uschnúť. Za ostatné dve dekády, na samostatnej Ukrajine, však nebývalo rozkvitla. Vznikli slovenské školy, festivaly, slúžia sa slovenské omše, v Užhorode sa vybudovalo i Slovenské kultúrne centrum.“ Podľa neho je samozrejme veľkým problémom komunity, že žije za vonkajšou schengenskou hranicou, v pomeroch ktoré považuje za často nedôstojné. „Preto je v najvlastnejšom záujme slovenskej menšiny na Zakarpatsku postupné zbližovanie Európskej únie a Ukrajiny,“ uviedol aj s poukazom na prerokúvanú asociačnú dohodu. Na druhej strane ocenil, že aj na základe intervencií SZSZ sa pre Slovákov z Ukrajiny zmiernil pobytový režim na Slovensku.
 
foto
 
Do školských lavíc na slovenskej základnej škole v Užhorode si sadol aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík a spolu s V. Skalským navštívil aj Katedru slovakistiky v Užhorode (Foto Monika Necpálová)
 
Vladimír Skalský vyzdvihol obrovskú prácu organizátorov Dní slovenského zahraničia v Zakarpatsku, ktoré vyvrcholili v nedeľu folklórnym festivalom Slovenská ruža v obci Turia Remety, osobitne vďaka predsedníčky Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku Valérie Balanko.
 
foto
 
V Užhorode nechýbali ani predstavitelia zo Srbska (Foto Andrej Meleg)
 
Podobné podujatia sa v uplynulých rokoch uskutočnili aj v Maďarsku, Poľsku a v Izraeli.
 
Deklarácia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ),
 
pri príležitosti
 
„Dní slovenského zahraničia v Zakarpatsku na Ukrajine“
 
Tradičnej akcie SZSZ sa zúčastnili predstavitelia slovenských organizácií a médií ako aj členovia Generálnej rady SZSZ z ôsmich krajín Európy. Trojdňové stretnutie krajanov pripravila Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku a ďalšie tamojšie združenia. Svoje aktivity predstavila aj Matica slovenská v Zakarpatsku.
 
SZSZ pozitívne oceňuje prípravu, obsah a priebeh celej akcie ako ďalší príspevok k realizácii svojho programu v oblasti komunikácie slovenských komunít vo svete, ich podpory a vzájomného obohacovania. Zvláštne poďakovanie patrí Generálnemu konzulátu Slovenskej republiky na čele s generálnou konzulkou Jankou Burianovou.
 
SZSZ vníma vzťah štátnych a regionálnych orgánov Ukrajiny k tamojšej slovenskej menšine ako pozitívny príklad ochrany práv národnostných menšín a aj na tomto základe podporuje zbližovanie medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Tento proces považuje SZSZ za výrazný krok k podpore kultúrnej emancipácie a spoločenskej angažovanosti slovenskej menšiny na Ukrajine.
 
SZSZ podporuje uľahčenie pobytového režimu pre Slovákov z Ukrajiny na Slovensku, ako aj zvyšovanie komfortu pri prekračovaní hraníc medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Oceňuje, že k určitému zlepšeniu v oblasti pobytového režimu aj na základe podnetov SZSZ došlo.
 
„Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku“ potvrdili pozitívny vývoj a stabilitu vnútorných vzťahov v rámci SZSZ. Realizácia tohto projektu, za významnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a osobnej účasti predsedu a podpredsedu úradu na akcii, súčasne potvrdzuje nastúpený trend novej kvality vzťahov medzi SZSZ a Slovenskou republikou, založených na dôvere a vzájomnej podpore. SZSZ bude v tomto smerovaní pokračovať.
 
Veľké množstvo poznatkov a podnetov získaných počas troch, intenzívne prežitých dní na Ukrajine bude SZSZ po ich analýze využívať vo svojej ďalšej práci, pri spoluúčasti na formovaní slovenskosti, ako výraznej a oživujúcej kultúrnej hodnoty Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska.
 
V Užhorode dňa 17.9.2013
 
Vladimír Skalský, predseda SZSZ
 
Ján Fúzik, 1. podpredseda SZSZ
 
Peter Lipták, generálny tajomník SZSZ
 
SZSZ

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články