Babylonu vavrín

Babylonu vavrín
 
„K celkovému pozitívnemu zhodnoteniu prehliadky prispeli najmä produkcie z Kulpína, Báčskej Palanky, Pivnice, Erdevíka, Báčskeho Petrovca, Kovačice a najmä domáci súbor zo Starej Pazovy“ – uvádza sa v správe Odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Monika Necpálová, Dipl. herečka Aleksandra Ilić Pleskonjić a Dipl. herec a Dipl. režisér Doc. Miroslav Benka. Porota udelila 21 cien a Cenu za najúspešnejšiu hlavnú ženskú postavu získala Anna Kanášová zo Starej Pazovy, Cenu za najúspešnejšiu hlavnú mužskú postavu Ján Kmeťko z Pivnice a Cenu za najúspešnejšiu divadelnú inscenáciu Babylon Slovenského divadla VHV pri SKUS-e H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy. Toto predstavenie nás bude reprezentovať na slovenskej Scénickej žatve. A Cenu druhej odbornej poroty (Lýdia Gedeľovská, Anna Simonovićová a Martin Prebudila) - Cenu za najlepšie hovorené slovo, získal divadelný súboru z Báčskej Palanky.
 
foto
 
Foto Andrej Meleg 
 
SPRÁVA ODBORNEJ POROTY NA 44. PREHLIADKE SLOVENSKEJ OCHOTNÍCKEJ DIVADELNEJ TVORBY - DIVADELNÝ VAVRÍN 2013 Stará Pazova 04. - 13. október 2014
 
Na tohtoročnej 44. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2013 pozreli sme si až 14 divadelných predstavení, ktoré súťažili o ceny tejto divadelnej manifestácie.
 
Napočítame ich radom, ako vystupovali:
 
Slovenské divadlo VHV, SKUS h. Janka Čmelíka, Stará Pazova: Babylon
Scenár a réžia: Miroslav Kožík
Autor hudby: Miroslav Bako
 
Jean Baptiste Poquelin: Doktorom proti svojej vôli
Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica
Réžia: Ján Kmeťko
Predstavenie zrušené
 
Ján Hrubík: Láska, alebo niečo iné
SKC P. J. Šafárika, Nový Sad
Réžia: Rastislav Zorňan
 
Roman Olekšák: Negativisti
Divadlo VHV, Báčsky Petrovec
Réžia: Ivan Hansman Jesenský
 
Ladislav Nádaši-Jégé: Krpčeky svätého Floriána
KUS Jána Kollára, Selenča
Réžia: Rastislav Rybársky
 
Ján Hrubík: Tango miliardo
OD Michala Benku-Uču pri KUS-e Štefánik, Laliť
Réžia: kolektív
 
Elena Hložanová: Život je čudo
Divadelný súbor MOMS, Báčska Palanka
Réžia: Elena Hložanová
 
Katarína Mišíková Hitzingerová: Kto z koho
Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica
Réžia: Katarína Mišíková Hitzingerová
 
Laco Kerata: Nedeľa
Ochotnícke divadlo Nová scéna, Padina
Réžia: Želko Marušník
 
Peter Pišťanek: Príhody Ľudevíta Dônča
Slovenský kultúrno-osvetový spolok, Erdevík
Réžia: Anna Kovárová
 
Ukážková inscenácia Dokonalá svadba
Ochotnícke divadlo pri KIS, Kysáč
Autor: Robin Hawdon
Réžia: Ján Privizer
 
Dario Fo: Nemôžem zaplatiť, ani nechcem zaplatiť
SKOS Detvan, Vojlovica, Pančevo
Réžia: Vladana Cvijanovićová
 
Ivan Holub: Pohreb
Ochotnícke divadlo pri KUS Zvolen, Kulpín
Réžia: Aleksander Bako
 
Ľudmila Razumovská: Drahá pani profesorka
Slovenské divadlo VHV, SKUS h. Janka Čmelíka, Stará Pazova
Réžia: Anička Balážová
 
Jovan Sterija Popović: Ženba a vydaj
Divadlo VHV, Kovačica
Réžia: Milenko Pavlov
 
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Monika Necpálová, herečka zo SR, Dipl. glumica Aleksandra Ilić Pleskonjić, herečka Srbského národného divadla z Nového Sadu a Dipl. herec a Dipl. režisér Doc. Miroslav Benka, významný umelec zo Starej Pazovy uzavrela, že je Divadelný vavrín šancou na stretnutie divadelníkov z najširších oblastí z radov vojvodinských Slovákov. Prehliadka si udržiava stále veľký význam pre slovenskú entitu v Srbsku. Nie každý rok sme boli svedkami takej obrovskej produkcie ako tento rok, keď sme videli až 14 predstavení. K celkovému pozitívnemu zhodnoteniu prehliadky prispeli najmä produkcie z Kulpína, Báčskej Palanky, Pivnice, Erdevíku, Báčskeho Petrovca, Kovačice a najmä domáci súbor zo Starej Pazovy, ktoré aj tento rok potvrdili vysoký kredit slovenského vojvodinského divadelníctva. Víťaz prehliadky, ktorý bude Vojvodinu reprezentovať na slovenskej Scénickej žatve, určite bude mať čo ponúknuť.
 
Odborná porota sa rozhodla na tohtoročnej divadelnej prehliadke udeliť nasledovné ceny:
 
10 rovnoprávnych Cien za najúspešnejší herecký výkon a to:
 
Branislav Ušiak, za úlohu Braňa v hre Romana Olekšáka Negativisti (v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca)
Mira Lainovićová, za úlohu Zipi v hre Romana Olekšáka Negativisti (v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca)
Marína Brnadićova za úlohu Erže v hre Jána Hrubíka Tango miliardo (v podaní OD Michala Babinku-Úču pri KUS-e Štefánik z Lalite)
Jozef Chrček, za úlohu On v hre Eleny Hložanovej Život je čudo (v podaní Divadelného súboru pri MOMSe z Báčskej Palanky)
Branislav Čeman, za úlohu Toma v hre Robina Hewdona ...Dokonalá svadba (v podaní OD pri KIS Kysáč z Kysáča)
Emília Lazićová, za úlohu Ona v hre Eleny Hložanovej Život je čudo (v podaní Divadelného súboru pri MOMSe z Báčskej Palanky)
Katarína Kalmárová, za úlohu Antónie v hre Daria Foa Nemôžem zaplatiť, ani nechcem zaplatiť (v podaní SKOS Detvan z Vojlovice - Pančeva)
Mária Koruniaková, za úlohu doktorky v hre Ivana Holuba Pohreb (v podaní OD pri KUS Zvolen z Kulpína)
Miloslav Jonáš, za úlohu nahovárača v hre J. S. Popovića Ženba a vydaj (v podaní Divadla VHV z Kovačice) a
Viktória Šifelová za úlohu dcéry v hre J.S Povića Ženba a vydaj (v podaní Divadla VHV u Kovačice)
 
Cenu za herecký debut: Zlatkovi Rybárovi za stvárnenie úlohy Ľudevíta Dônča v predstavení Príhody Ľudevíta Dônča v podaní SKOS Erdevík z Erdevíka
 
Cena za najúspešnejšiu epizódnu úlohu: Jasmine Kováčovej za stvárnenie úlohy Judy v predstavení Robina Hawdona Dokonalá svadba v podaní OD pri KIS Kysáč z Kysáča
 
Cena za dramatizáciu: Anne Kovárovej, režisérke predstavenia Príhody Ľudevíta Dônča ma motívy príbehu Petra Pišťaneka v podaní SKOS Erdevík z Erdevíka
 
Cena za najúspešnejšiu hudbu: Miroslavovi Bakovi v predstavení Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy
 
Cenu za najúspešnejšiu scénografiu: Barbore Galisovej v predstavení Romana Olekšáka Negativisti v podaní Divadla VHV z Báčskeho Petrovca
 
Cenu za najúspešnejšiu kostýmografiu: Alexandrovi Bakovi a kolektívu v hre Ivana Holuba Pohreb v podaní OD pri KUS Zvolen z Kulpína
 
Cenu za najúspešnejší pohyb: Miroslavovi Kožíkovi v predstavení Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy
 
Cena za najúspešnejšiu réžiu: Miroslavovi Kožíkovi zo Starej Pazovy za réžiu predstavenia Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS-e H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.
 
Cenu za najúspešnejšiu hlavnú ženskú postavu: Anne Kanášovej za úlohu Profesorky v predstavení Ľudmily Razumovskej Drahá pani profesorka v podaní Slovenského divadla VHV, SKUS H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.
 
Cenu za najúspešnejšiu hlavnú mužskú postavu: Jánovi Kmeťkovi za úlohu Tomáša v predstavení Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej Kto z koho v podaní OD Janka Čemana z Pivnice
 
Cena za najúspešnejšiu divadelnú inscenáciu: Babylon v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS-e H. J. Čmelíka zo Starej Pazovy.
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
Foto Andrej Meleg 
 
OSOBITNÉ PRIPOMIENKY ODBORNEJ POROTY
 
Odborná porota sa snažila po každom predstavení podať konštruktívne pripomienky každému súboru, všetkým účastníkom umeleckého prednesu. Z toho je názoru, že v záverečnej súvahe, keď sa udeľujú ceny, treba zdôrazniť predovšetkým hodnoty každého predstavenia a jeho tvorcov.
 
-Odborná porota mala veľmi ťažkú povinnosť z mnohých dobrých predstavení a najmä dobrých hereckých kreácií vybrať a odmeniť iba tých najlepších.
 
-Odborná porota navrhuje, aby organizátori pouvažovali o možnosti zorganizovania aspoň trojdňovej divadelnej dielne, v rámci 45. prehliadky Divadelný vavrín 2014, v ktorej by sa zoskupili ochotníci všetkých účinkujúcich súborov.
 
-Odborná porota ďalej navrhuje, aby sa prípadne určili supervízori, ktorí by sledovali proces realizácie predstavenia a svojím odborným posudkom s malými intervenciami, nenarušujúc autoritu tvorivých súborov, dopomohli k tomu, aby sa eventuálne vyhlo nedopatreniam a zvýšila sa kvalita samotného predstavenia.
 
-Tohtoročný počet predstavení poukazuje na bohatú produkciu a na usilovnú prácu v najrôznejších prostrediach, kde sú zapojení mladí ľudia, v ktorých je obrovský umelecký potenciál pre budúcnosť divadelníctva vojvodinských Slovákov. -Odborná porota navrhuje, aby organizátori pouvažovali o možnosti, aby sa festival opäť vrátil do zimného obdobia, keď sú ľudia oslobodení od každodenných prác.
 
-Odborná porota navrhuje, aby organizátori zamenili v názve podujatia slovo „prehliadka“ za slovo „festival“, nakoľko prehliadka je len podujatie revuálneho typu bez hodnotenia kvality inscenácií
 
Odborná porota sa rozhodla prideliť všetky ocenenia jednohlasne.
 
Mgr. Monika Necpálová
Dipl. glumica, Aleksandra Ilić Pleskonjić, prvakinja SNP
Dipl. herec a Dipl. režisér Doc. Miroslav Benka, významný umelec
 
V Starej Pazove, 13.10. 2013
 
SPRÁVA POROTY PRE HOVORENÉ SLOVO NA DIVADELNOM VAVRÍNE 2013 v STAREJ PAZOVE
 
Jazykoví odborníci dnes vedia povedať, že kultúra a celková úroveň hovoreného prejavu o nás vypovedá viac, než by sme si priali. Najnovšie jazykovo-sociologické výskumy hovoria, že si aj riaditelia aj manažéri veľkých prestížnych firiem uvedomujú, že oni aj ich zamestnanci reprezentujú firmu nielen príjemným zovňajškom, ale aj spôsobom reči. Takto, alebo veľmi podobne, je, alebo by malo byť, aj s hercami na javisku.
 
Zlepšenie hovoreného prejavu môže byť dosiahnete iba trpezlivým tréningom, teda stálym pestovaním a obohacovaním materinskej reči. Je to ako s hrou na hudobný nástroj alebo vrcholovým športom.
 
Keď ide o kultúru hovoreného slova na 44.-tej prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby, teda na Divadelnom vavríne v Starej Pazove, môžeme všeobecne konštatovať, že si naše súbory dajú veľmi záležať práve na zachovávaní a pestovaní materinského jazyka.
 
Na tohtoročnom Divadelnom vavríne porota pre hovorené slovo, ktorá pracovala v zložení Lýdia Gedeľovská, Anna Simonovićová a Martin Prebudila, všetci zo Starej Pazovy, si povšimla, že sústavne si vysokú jazykovú úroveň zachovávajú ochotníci z Báčského Petrovca, Starej Pazovy, Kysáča a Kulpína.
 
Porota si osobitne povšimla vysokú úroveň pestovania a zachovania slovenského jazyka v predstaveniach Nemôžem zaplatiť ani nechcem zaplatiť SKOS Detvan z Vojlovice a Kto z koho OD Janka Čemana z Pivnice. Aj napriek tomu že je vojlovické prostredie malé zachováva si vysokú úroveň materinského jazyka a keď ide o druhé predstavenie porta konštatuje, že slovenčina odznela bez nárečových prízvukov.
 
Porota kvituje dobrý preklad predlohy Ženba a vydaj Jovana Steriju Popovića, ktorý ako aj úpravu textu mala na starosti Mária Kotvášová Jonášová a ktorý na javisku dobre odznel v podaní omladeného kovačického súboru.
 
Porota kvituje aj vysokú úroveň predlohe Život je čudo, Eleny Hložanovej, ktorý vznikol na semináre Píšeš? Píšem! a ktorý v prednese dvoch hercov odznel na výbornú. Preto sa porota pre hovorené slovo rozhodla Cenu za najlepšie hovorené slovo na Divadelnom vavríne 2013 sa udeliť divadelnému súboru, ktorý pracuje pri MOMS v Báčskej Palanke.
 
V Starej Pazove členovia poroty:
13. októbra 2013
 
Lýdia Gedeľovská
Anna Simonovićová
Martin Prebudila  

Komentárov  

+2 #7 re: re:Ján 2013-10-16 19:31
Citovanie Anonymný:
Citovanie pozorovateľ:
Pazova pôjde dva krát za sebou na Žatvu s rovnakým predstavením? Alebo, Pazova potom tohto roku na Žatve nebola a nikde sme sa nedočítali, že tam nebola, že hrala "v predvečer" a že jej potom Národnostná rada zaplatila obyčajný výstup? Alebo je niečo tretie?

Divadelná komisia s Jánom Makanom na čele urobila peknú motanicu, len škoda, že to nikoho nazaujíma.


A už povedzte tomu Makanovi, že nie je a nemóže byť Alfa a Omega nášho života...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #6 re:Guest 2013-10-16 18:52
Citovanie pozorovateľ:
Pazova pôjde dva krát za sebou na Žatvu s rovnakým predstavením? Alebo, Pazova potom tohto roku na Žatve nebola a nikde sme sa nedočítali, že tam nebola, že hrala "v predvečer" a že jej potom Národnostná rada zaplatila obyčajný výstup? Alebo je niečo tretie?

Divadelná komisia s Jánom Makanom na čele urobila peknú motanicu, len škoda, že to nikoho nazaujíma.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #5 pozorovateľ 2013-10-16 04:58
Pazova pôjde dva krát za sebou na Žatvu s rovnakým predstavením? Alebo, Pazova potom tohto roku na Žatve nebola a nikde sme sa nedočítali, že tam nebola, že hrala "v predvečer" a že jej potom Národnostná rada zaplatila obyčajný výstup? Alebo je niečo tretie?

Divadelná komisia s Jánom Makanom na čele urobila peknú motanicu, len škoda, že to nikoho nazaujíma.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #4 re:Anonimus 2013-10-15 12:55
Citovanie Anonimus:
Pazova hrala predvecer Scenickej Zatve, nebola v programe, tak tentoraz bude prvikrat s Babylonom


Precitajte si clanok na webstr NRSNM a H. Ludu. Okrem toho Rada uz platila vystup Babylonu na ZATVE. Kto je tu poctivi, Rada, Hlas Ludu ci Babylom, alebo nikto...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #3 Anonimus 2013-10-14 17:08
Pazova hrala predvecer Scenickej Zatve, nebola v programe, tak tentoraz bude prvikrat s Babylonom
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-2 #2 Hojže Bože, Pazova x 2x na Žatve s rovnakým prAnonimus 2013-10-14 07:18 Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #1 Jano 2013-10-13 20:15
Je to dobre, ale prečo Jano to ignoruje?! Chlapec malý... V tetrapaku...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články