Konkurzy, dotácie, súbehy, súťaže...

Konkurzy, dotácie, súbehy, súťaže...
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripomína, že žiadosti o dotácie na rok 2014 treba zaslať do 30. novembra (http://www.uszz.sk/sk/stranka/2856/dotacie-2014 ). Z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov upozorňujú, že sa do 28. novembra 2013 možno uchádzať o prostriedky Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a informovanie na činnosť v roku 2014. Asociácia slovenských novinárov vyhlásila Novinársku súťaž ASN 2013 a uzávierka súťaže je 31. decembra 2013. Do 1. novembra 2013 možno konkurovať s literárnou tvorbou na súbeh Nového života a Zorničky ako aj na súbeh žiackych literárnych prác Čo dokáže pekné slovo.
 
Asociácia slovenských novinárov vyhlasuje 5. ročník Novinárskej súťaže ASN 2013
 
Asociácia slovenských novinárov vyhlasuje Novinársku súťaž ASN 2013 o najlepšie príspevky emocionálneho typu (reportáž, foto reportáž, fejtón, črta, causerie, glosa, esej, stĺpček, humoreska a i.), s cieľom podnietiť mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do novinárskej činnosti a motivovať osvedčených novinárov, aby zveľaďovali slovenskú vojvodinskú žurnalistiku. Súťaž je určená pre profesionálnych a neprofesionálnych slovenských novinárov z územia Republiky Srbsko.
 
Odborná porota udelí tri ceny:
 
Cenu Vladimíra Dorču za najlepší príspevok z oblasti publicistiky emocionálneho typu pre profesionálnych novinárov do 35 rokov,
 
Cenu Jána Makana st. za najlepší príspevok z oblasti publicistiky emocionálneho typu pre profesionálnych novinárov ponad 35 rokov a
 
Cenu Ondreja Krásnika za najlepší príspevok z oblasti publicistiky emocionálneho typu pre neprofesionálnych novinárov vo veku 16 až 35 rokov
 
Do súťaže je možné prihlásiť printové, rozhlasové, televízne alebo internetové príspevky, ktoré boli publikované v roku 2013.
 
Uzávierka súťaže: 31. decembra 2013
 
Prihlášku a štatút súťaže nájdete na www.asn.org.rs
 
foto
 
Konkurz na financovanie programov a projektov v oblasti kultúry v AP Vojvodine v roku 2014
 
Vážení predstavitelia spolkov, združení a organizácií, ktoré vo svojej činnosti chránia a zveľaďujú slovenskú kultúru vo Vojvodine, dovoľte aby sme Vám poukázali na výzvu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a informovanie, ktorá Vám umožňuje uchádzať sa o finančné prostriedky na vašu činnosť v roku 2014.
 
Podporené budú projekty, ktoré sa týkajú zachovávania a zveľaďovania tradičnej a súčasnej kultúrno-umeleckej tvorby národnostných menšín v AP Vojvodine v roku 2014.
 
V skrátenej forme Vám vymenujeme hlavné oblasti, do ktorých sa financie budú usmerňovať.
 
Programy a projekty v oblasti tradičnej ľudovej tvorby a nehmotného kultúrneho dedičstva v APV:
 
• festivaly revuálneho a súťažného charakteru;
• ľudové tance, ľudové piesne, hudba, zvyky, obyčaje, tradičné remeslá...
• programy/projekty ktoré sú významné pre rozvoj ochotníctva;
• programy/projekty ktoré sa konajú kontinuovane;
• programy/projekty ktoré sú celomenšinového významu;
• programy/projekty ktoré sa týkajú menej rozvinutých lokalít;
• programy/projekty neziskových a mimovládnych organizácií;
• programy/projekty súvisiace s výskumom, spracovávaním, zachovávaním a prezentáciou kultúrneho dedičstva (v spolupráci s odborníkmi);
 
Programy a projekty v oblasti súčasnej umeleckej tvorby národnostných menšín v APV:
• literárna tvorba; • ochotnícke divadelníctvo;
• hudobná tvorba;
• výtvarná a multimediálna tvorba;
• programy hostí doma, v zahraničí;
• ocenenia v oblasti umenia;
 
PODMIENKY:
Na konkurze sa môžu zúčastniť iba právnické osoby napr: (ochotnícke, alebo profesionálne spolky, združenia a pod.; ustanovizne, alebo združenia, ktoré podporujú tvorbu národnostných menšín, a napomáhajú vedecky, výskumom, zachovávaním prezentovaním a pod...)
 
Na konkurze sa nemôžu zúčastniť projekty, ktoré sa týkajú bežnej činnosti ustanovizne (mzdy, nákup kancelárskych potrieb a techniky...) a gastronomické a turistické festivaly.
 
Ďalšie podmienky:
• jeden žiadateľ môže podať maximálne 4 projekty
• žiadosti sa môžu podať najneskôr do 28. novembra 2013!
presné znenie podmienok môžete nájsť na stránke Pokrajiského sekretariátu pre kultúru a informovanie www.kultura.vojvodina.gov.rs (v ľavom stĺpci kliknúť na Konkursi – iz oblasti kulture, Konkursi – iz oblasti informisanja)
 
Literárne súbehy Zorničky, Nového života a Čo dokáže pekné slovo TU:

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články