Kreatívne dielne v Kulpíne

Kreatívne dielne v Kulpíne
 
Členky Spolku kulpínskych žien v novembri začali s realizáciou projektu Zručnosťou, vedomosťami a skúsenosťou k rodovej rovnosti (Veštinom, znanjem i iskustvom do ravnopravnosti). Finančnú podporu získali z Pokrajinského sekretariátu pre prácu, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Nateraz absolvovali dve dielne a na prvej ženy vyrábali predmety zo slamy a na druhej deti maľovali na skle.
 
foto
 
Prvá dielňa Duch pšenice sa uskutočnila 8. a 9. novembra a na nej sa zúčastnili tak členky Združenia žien z Kulpína ako i ženy z Maglića a Báčskeho Petrovca.
 
foto
 
Prednášateľky boli ženy zo Subotice. Cieľom bolo zo slamy vyrobiť suveníry a vianočné pohľadnice.
 
foto
 
Druhá dielňa Moja dedina bola realizovaná 14. a 15. novembra. Účastníci dielne boli žiaci základnej školy Ján Ámos Komenský. Tentoraz žiaci na skle vykresľovali motívy z Kulpína.
 
foto
 
Zostalo realizovať ešte dve dielne: Môj kaštieľ a Sáčky. V rámci projektu si členky Združenia žien a všetci záujemcovia budú môcť vypočuť i prednášku na tému rodová rovnosť. Na záver projektu usporiadajú výstavu prác účastníkov dielní.
 
foto
 
Všetky dielne a prednáška sa realizujú v spolupráci s pedagogickou službou Múzea Vojvodiny a prebiehať budú v priestoroch Muzeálneho komplexu v Kulpíne.
 
Jasmina Kuštrová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články