Inštalácia v Senici

Inštalácia v Senici
 
V rámci Služieb Božích v tretiu adventnú nedeľu sa konala v Senici /Myjavský seniorát/ slávnosť inštalácie. Do funkcie policajnej duchovnej Ekumenickej pastoračnej služby pre Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj bola menovaná npor. Mgr. Júlia Štofanová. Slávnostný akt inštalácie vykonal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Poslúžil zároveň aj zvesťou slova Božieho a kázal na text Jer 23, 29: „Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?“ Početných vzácnych hostí privítal ThMgr. Juraj Šefčík.
 
foto
 
foto
 
foto
 
Inštalovanej sestre farárke sa prihovoril biblickým textom generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR Marián Bodolló a odovzdal jej menovací dekrét. Nasledoval príhovor riaditeľa úradu EPS MV SR Milana Petrulu a na záver niekoľko slov pridal primátor Senice Ľubomír Parízek a privítal ju v našom meste. Okrem menovaných sa zúčastnil bohoslužieb aj senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara a ďalší významní hostia.
 
Pani farárka Júlia Štofanová sa potom prihovorila celému zhromaždeniu, poďakovala za prejavenú dôveru, a pravdaže prisľúbila, že úlohy, vyplývajúce z jej funkcie bude s Božou pomocou plniť svedomite a zodpovedne.
 
Na záver bohoslužieb bola zaspievaná hymna Hrad prepevný.
 
Oľga Zlochová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články