Týždeň za nami

Týždeň za nami
 
V pondelok 23. decembra na medzinárodnom Belgrade Chopin Fest vystúpil aj Marko Jelenković. Festival je koncipovaný tak, aby predstavoval mladé talenty a afirmoval pianistov. Marko Jelenković sa už skôr ako žiak belehradskej hudobnej školy predstavil petrovskému publiku na Jarných nôtach v roku 2010. Marko do Petrovca chodieva od malička k svojej starej mame, spisovateľky Viere Benkovej. V tomto roku mladý pianista získal už prvé ceny na viacerých súťažiach a festivaloch.
 
foto
 
V utorok 24. decembra na Štedrý večer bohoslužby v slovenskom evanjelickom kostole v Novom Sade viedol velebný pán farár Vladimír Obšust, kde vystúpil aj Zmiešaný komorný zbor Agapé pod vedením Miliny Sklabinskej, Starší cirkevný zbor, ktorý vedie Anna Crveniová a samozrejme deti, ktoré sa predstavili vianočnými piesňami a recitáciami. Vianočné chvíle spestrili deti svojimi piesňami a recitáciami. Piesne nacvičila Olivera Gabríniová. Zmiešaný komorný zbor Agapé zaspieval dve piesne so sláčikovým doprovodom.
 
foto
 
Foto: SKC Pavel Jozef Šafárik
 
Na Štedrý večer v Selenči, po štedrovečerných bohoslužbách usporiadali posedenie členov evanjelickej a katolíckej cirkvi na evanjelickej fare.
 
foto
 
ThMgr Vladimír Valent, senior Báčskeho seniorátu a zborový farár evanjelického selenčského zboru a monsignor – dekan rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice v Selenči a rímskokatolíckej farnosti v Báčskom Petrovci Marián Dej (Foto Anna Valentová)
 
foto
 
Štedrý večer v Šíde Foto Ana Kovárová
 
foto
 
Vianoce v Starej Pazove 24.12.2013 (Foto Skus Hrdinu Janka Čmelíka)
 
Vianoce vo Vojlovici 24.12.2013
 
 
25. 12. 2013 v Slovenskom dome v Báčskej Palanky v rámci podujatia "December v Slovenskom dome" usporiadali Vianočný koncert. Na scéne sa predstavili deti z detskej besiedky, cirkevná mládež, detská folklórna odbočka a detský folklórny orchester. O kvalitnom programe svedčí aj plná sieň Slovenského domu, a úsmev na tváre všetkých prítomných. (Josip Mimo Švec)
 
foto
 
Slovenský dom - Báčska Palanka (Foto: Josip Mimo Švec)
 
V Druhú slávnosť vianočnú 26. decembra 2013 na Štefana v Aradáči mladší cirkevný spevokol a jeho vedúci Michal Labát so svojimi žiakmi a SEM usporiadali koncert v Labátovej sieni.
 
foto
 
Foto: Ana Bagljaš
 
Tradičný Štefanský koncert 26. decembra usporiadala i Slovenská Evanjelická cirkev a. v. v Kovačici.
 
foto
 
Kovačica II (Foto: Ana-Andrea Holik)
 
Koncert KUD-a Đuru Jakšića prebiehal 27. decembra 2013 v Maglići
 
foto
 
Foto Siniša Stanivuk
 
Vianočná koleda znela v Selenči aj v sobotu 28. decembra.
 
foto
 
Foto Selenča
 
V nedeľu 29.decembra 2013 v evanjelickom chráme Božom v Báčskom Petrovci bol Vianočný chrámový koncert na ktorom účinkovali cirkevný spevokol z Báčskeho Petrovca, zbor Musica Viva s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou organisti: Janko Siroma a Vladimír Kopáčik, spevák Martin Beran z Českej republiky a ďalší.
 
foto
 
Foto: Ján Ivan Ribičic
 
Cirkevný zbor v Erdevíku v nedeľu usporiadal koncert domáceho spevokolu a prezentáciu nového CD.
 
foto
 
ThMgr. Ján Vida
 
V nedeľu sa v Starej Pazove uskutočnila voľba piesne a zvolená bola Melódia roka 2013. Realizáciu podujatia, ktoré prebiehalo v divadelnej sále, mala na starosti RTV Stará Pazova. Víťaznou skladbou 13. Melódie roka 2013 sa stala ,,V šírom poli dážď padá " ktorú zaspievala Ana Verešová.
 
foto
 
Foto: Zdenka Ikerová
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články