Vojvodinské školstvo

Vojvodinské školstvo
 
Vo Vojvodine je zistený pokles počtu žiakov s vyučovaním v slovenskej, rumunskej, a chorvátskej materinskej reči. Vyplýva to z najnovšej správy Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. V nej sa tiež uvádza, že v pokrajine máme 346 štátnych a dve súkromné základné školy ako aj to, že je prváčikov o 442 menej než v predchádzajúcom školskom roku.Výučba sa koná v šiestich jazykoch: srbskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom. V niektorých školách sa organizuje aj bilingválna výučba a to v srbčine a v niektorom cudzom jazyku.
 
foto
 
Pre žiakov, príslušníkov menšinových národnostných spoločenstiev, ktorí sú zapísaní do školy so srbským vyučovacích jazykom, je umožnená výučba materinského jazyka v rámci voliteľného predmetu - v prípade, že o to existuje záujem žiakov, respektíve ich rodičov.
 
Vzhľadom na význam materčiny pre zachovanie národnej identity príslušníkov národnostných menšín, vláda AP Vojvodiny na včerajšej schôdzi vyniesla pracovný uzáver, ktorým poverila rezortný pokrajinský sekretariát zorganizovať v prvom kvartály tohto roku tematickú poradu o počte žiakov základných škôl príslušníkov národnostných spoločenstiev.
 
Okrem všetkých pokrajinských sekretariátov a kompetentného Výboru Zhromaždenia AP Vojvodiny, v organizovaní a práci porady by sa aktívne mali podieľať aj národnostné rady ako aj inštitúcie a odborníci, ktorí sa zaoberajú touto tematikou. Porada by mala poskytnúť zodpovedajúce analýzy a uzávery, ktoré by pomohli Vláde Vojvodiny následne vyniesť adekvátny akčný plán.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články