Katarína Melegová-Melichová nová predsedníčka MSJ

Katarína Melegová-Melichová nová predsedníčka MSJ
 
Novou predsedníčkou Matice slovenskej v našej krajine sa dnes stala Katarína Melegová – Melichová z Bášskeho Petrovca. Na najvyššom matičnom poste ona vystriedala doterajšieho úradujúceho matičného predsedu Branislava Slivku. Okrem tejto významnej novinky, na dnešnej schôdzi pravidelného výročného a zároveň i volebného matičného zhromaždenia, ktoré prebiehalo vo veľkej sieni zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, predstavitelia všetkých našich miestnych matičných organizácií mali odsúhlasiť i nové matičné stanovy. Po vyčerpávajúcej vyše 6 hodinovej schôdzi, naši matičiari nedospeli však k jednotnému názoru a preto schválenie nového štatútu odročili na ďalšiu schôdzu Zhromaždenia MSJ, ktorá bude zvolaná najneskoršie o 3 mesiace.
Zhromaždeniu predsedal riaditeľ Novinovo-vydaveteľskej ustanovizne Hlasu ľudu Jaroslav Čiep a prítomných najprv pozdravil štátny tajomník Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Dr. Ján Sabo a potom i podpredsedníčka pokrajinskej vlády Anna Tomanová-Makanová. Obaja vyzvali prítomných zvoliť si nové matičné vedenie. Jedinou kandidátkou na najvyššiu matičnú funkciu bola Katarína Melegová-Melichová z Báčskeho Petrovca. Dvaja ďalší navrhnutí kandidáti: súčasný úradujúci matičný predseda Branislav Slivka a Dr. Vladimír Valent z Belehradu sa kandidatúry neprijali. V diskusii o navrhnutej kandidátke odzneli aj kritické a ostré slová, avšak po sčítaní hlasov doterajšia predsedníčka báčskopetrovského MOMS-u Katarína Melegová-Melichová získala 53 hlasov kým 28 matičiarov ju nepodporilo. Novozvolenými podpredsedami MSJ sa stali Andrej Kardelis pre Sriem, Pavel Baláž pre Banát a Vladimír Fekete pre Báčku.
Na dnešnej 13-tej schôdzi Zhromaždenia MSJ matičiari schválili tiež minuloročnú činnosť a určili plán tohtoročných aktivít. Vzhľadom na ekonomickú krízu a očakávaný znížený prílev peňazí, vytýčený tohtoročný plán je reštriktívny avšak nie aj kultúrne ochudobnený. Taktiež bol ujatý aj návrh na tohtoročné matičné uznania a v tej súvislosti schválená bola i iniciatíva doktora Vladimíra Valentu, aby zlaté matičné medaily dostali jubilujúce gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci, tlačiareň Kultúra, čiže Neografia a detský mesačník Pionieri respektíve Zornička. Ďakovnú listinu MSJ pre viacrečovosť vysielania svojho programu by mal dostať i 60 ročný Rádio Nový Sad.
 
Z príhovorov a diskusií:
- Dr. Ján Sabo povedal, že je toto zhromaždenie osudové podčiarkujúc, že treba neustále pracovať na národnom povedomí. Vyzval prítomných zvoliť si predsedníctvo a zaželal im veľa úspechov.
- Anna Tomanová-Makanová prejavila potešenie, že si prítomní matiční delegáti dnes zvolia predsedu: „Chcem, aby ste si zvolili predsedu. Máme mať niekoho na čele, kto bude viesť Maticu v týchto ťažkých rokoch“. Poprela niektoré reči, že Matica a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny nespolupracujú. Zdôraznila práve význam tak združení ako aj inštitúcií v zachovávaní národnostnej identity.
- Michal Spevák (prvý predseda obnovenej MSJ) narážajúc na výzvu Anny Tomanovej-Makanovej zvoliť si nového predsedu, postavil otázku: Či je to sugescia? – a poznamenal, že im netreba ako malým deťom rozprávať. Pripomenul, že sa Matica obnovila pred 19. rokmi, a že v najťažšom období obnovili i Slovenské národné slávnosti, vystavali internát v Báčskom Petrovci a za rachotu tankov pripravili skvelý program osláv 250. výročia prisťahovania sa Slovákov na tieto priestory. Urobili to aj napriek nesúhlasu štátneho vedenia a dodal, že je „ľahko kráčať po vyšliapaných chodníčkoch “.
- Branislav Slivka podal súvahu 4-ročnej činnosti odchádzajúceho zloženia matičného vedenia. Z hrdosťou vyhlásil, že práve včera mu bolo ohlásené, že naša Matica dostane od Matice zo Slovenska nové auto a zverejnil i druhú dobrú správu a ňou je, že sa dokázal majetkový podiel Matice v petrovskej tlačiarni, po ktorom roky pátrali a napokon sa – ako povedal „našli stratené akcie“. Tiež podotkol, že na základe tých akcií, by si mohli vymáhať právo na majetok napr. starého súdu, kde prvotne sídlila tlačiareň alebo na iné nehnuteľnosti Kultúry z Báčskeho Petrovca.
- DrSc Ján Babiak zhromaždenie označil za infarktné a kriticky sa zmienil aj o navrhnutej kandidátke na predsedníčku Kataríne Melegovej-Melichovej.
- Katarína Melegová-Melichová predkladajúc svoj budúci program práce, prisľúbila tesnú spoluprácu so všetkými MOMS, osobitne aj s tými odľahlými kde zápasia s problémom asimilácie a vyraďovania slovenského jazyka z učebných osnov.
 
NOVÉMU MATIČNÉMU VEDENIU ZAŽELAJME ÚSPEŠNÚ PRÁCU!
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

+1 #1 odozva na film o J.BulíkJuraj Kardelis 2019-07-05 10:47
Vážená p. Katarína Melegová,
dnes som si pozrel dokument o prvom predsedovi MS p.Bulíkovi, super vec pre slováka z dolnozemských rodičov ( Kisáč a Šíd ). Som nadšený, že tam kde žijete ešte chováte k svojej pravlasti takýto pekný vzťah. Jednu drobnučkú výtku skôr pripomienku by som mal k Vášmu komentáru v dokumente.
Je to vysoká odbornosť , ale malá zrozumiteľnosť pre normálnych ľudí . Je pretkaný veľkým množstvom výrazov odborných (edukácia a pod.), niektorým Vami použitým odb. výrazom som nerozumel ani ja a to som vysokoškolský vzdelaním. Poprosím Vás len toľko, neberte to v zlom ,iba tak, že ste niekoho zaujali ktorý dôsledne sledoval tento dokument.
Zostávam s pozdravom a prajem Vám ešte veľa rokov zmysluplného života.
Juraj Kardelis
Sklené - Slovensko
n
Nevedel som na Vás nájsť iný kontakt.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články