Zima s knihou v Hložanoch

Zima s knihou v Hložanoch
 
Podujatie Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou, po prezentáciách Hajkovej publikácie v B. Petrovci a Kovačici, v pondelok zavítalo do Hložian. Na úvod tohto stretnutia s knihou, predsedníčka Spolku žien Slovenka Viera Miškovicová privítala hostí, Vladimíra Valentíka, riaditeľa SVC a Dr. Ruženku Šimoniovú Černákovú, autorku vedeckej publikácie Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty.
 
foto
 
Prezentáciu vydavateľskej činnosti SVC predstavil riaditeľ V. Valentík s osobitnými dôrazom na publikáciu Jána Čajaka st. Rodina Rovesných, z ktorého členky Slovenky a MOMS v Hložanoch Miriam Murtínová a Alena Pešková prečítali úryvky. Tomuto nášmu spisovateľovi bola nainštalovaná aj putovná výstava z 18. obrazov, ktorú si početní návštevníci so záujmom obzreli.
 
Dr. Ruženka Šimoniová Černáková zdôvodnila potrebu výskumu dvojjazyčnosti v Srbsku, Rumunsku a Maďarsku, v prostrediach kde žijú Slováci. Predostrené boli zaujímavé fakty o používaní slovenčiny a srbčiny na školách a vplyve na ďalšie školenie a na vývoj osobnosti. Dôležité je spomenúť, že prechod z výučby v slovenskom jazyku na základnej škole na srbčinu v stredoškolskom vzdelaní, neovplyvňuje prospech žiakov. Nižšie známky v prvých ročníkov strednej školy s vyučovacím jazykom srbským, mali všetci žiaci, teda aj žiaci srbskej, aj slovenskej a maďarskej národnosti. Dr. Šimoniová predostrela aj ďalšie zaujímavé fakty získané výskumom a anketami, ktoré hovoria v prospech čím dlhšieho používania materčiny v školení.
 
foto
 
Takéto prednášky by boli potrebné zvlášť rodičom školských detí a učiteľom. Predsedníčka MOMS v Hložanoch M. Bartošová Korčková navrhla, že urobí prvý takýto krok na hložianskej škole, kde toho času pôsobí.
 
Treba spomenúť, že sa aj tentokrát v hložianskom spolku žien predal veľký počet kníh, čo svedčí že záujem o knihu v našom prostredí ešte vždy jestvuje.
 
Viera Miškovicová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články