Igor Furdík – výzva krajanom k spolupráci

Igor Furdík – výzva krajanom k spolupráci
 
Dotazníkom v prílohe a výzvou na jeho vyplnenie a spätné zaslanie Vás pozývame k spolupráci na tvorbe podkladov k novej „Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do r. 2020“. Vaše názory, návrhy a podnety budú starostlivo vyhodnotené na základe kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy, s plným rešpektovaním autorstva a ochrany osobných údajov.
 
foto
 
Predseda ÚSŽZ RNDr. Igor Furdík (Foto: www.slovenskezahranicie.sk)
 
Ako uvádzame v úvodnej inštrukcii priamo v dotazníku, ktorý je v prílohe, chceme autentickými postojmi a hodnoteniami krajanov zohľadniť širokú škálu rôznorodých zmien, týkajúcich sa zahraničných Slovákov a podmienok ich života.
 
Na web stránke ÚSŽZ sú uverejnené dva dotazníky. Dotazník s označením A, je profilovaný na podmienky autochtónnych národnostných menšín v strednej a východnej Európe. Druhý dotazník B je vytvorený primerane k podmienkam slovenských krajanských komunít v západnej Európe a v zámorí. Ak je záujem odpovedať aj na niektoré otázky z dotazníka, ktorý sa netýka príslušnosti k Vašej komunite, môžete vyjadriť svoje stanovisko k predmetným položkám formou voľnej odpovede vo vašom formulári. Vítame zaslanie akéhokoľvek konštruktívneho názoru a podnetu aj mimo referenčný rámec uverejnených dotazníkov.
 
 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
 
S pozdravom
 
Igor Furdík
predseda ÚSŽZ
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články